Overlæge til Retspsykiatrisk Klinik Overlæge søges til Retspsykiatrisk Klinik, primært med henblik på psykiatrisk/sexologisk behandling af seksualkriminelle

Dette job er udløbet

Stillingen ved Retspsykiatrisk Afdeling, AUH Psykiatrien i Skejby er ledig pr. 01.01.2024 eller snarest muligt herefter . 

Retspsykiatrisk Afdeling er en specialafdeling på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Skejby med ca. 260 medarbejdere fordelt på Retspsykiatrisk Klinik og fire sengeafsnit. I Retspsykiatrisk Klinik varetager det lægefaglige team opgaver i tre forskellige teams med henholdsvist retspsykiatriske ambulante patienter, mentalobservationer og seksualkriminelle. Desuden at varetages aktuelt den lægelige behandling af ambulante retspsykiatriske patienter på hovedfunktionsniveau.

Overlægens primære opgave vil være, i samarbejde med et tværfagligt team bestående af en speciallæge i psykiatri, overlæge og sexolog, psykologer, socialrådgivere, en sygeplejerske og sekretærer til at varetage den psykiatriske /sexologiske behandling af personer, som enten frivilligt, eller i forbindelse med betinget eller ubetinget dom har et vilkår om psykiatrisk behandling/sexologisk behandling.

Overlægen vil herudover skulle deltage i behandlingen af retspsykiatriske patienter på hovedfunktionsniveau, evt. arbejde med mentalobservationer.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i psykiatri, der har interesse for og lyst til det terapeutiske arbejde med en særlig patientgruppe. Retspsykiatrisk erfaring er ikke et krav

I fald overlægen ikke har en sexologisk uddannelse, vil man blive tilbudt en sådan. Ligesom det vil blive vægtet, at udvikle ansøgerens psykoterapeutiske kompetencer.

Der er mulighed for at deltage i undervisning og forskning i Retspsykiatrisk Afdeling. Der er mulighed for efteruddannelse efter ønske og behov fx i ledelse, retspsykiatri m.v.

Overlægen er en del af en dynamisk lægegruppe i Retspsykiatrisk Afdeling og medvirker til den lægefaglige udvikling.

Overlægen deltager i universitetshospitalets uddannelse af såvel medicinstuderende som yngre læger.

Overlægen vil indgå i det tværfaglige team herunder deltage i  supervision og faglig udvikling på området både i Retspsykiatrisk Klinik og i det landsdækkende netværk vedr. behandling af seksualkriminelle. Overlægen vil have mulighed for løbende videreuddannelse.

Overlægen refererer til ledelsen i Retspsykiatrisk Klinik – og cheflægen hvad angår hovedfunktionspatienterne..

Overlægen deltager i den fælles overlægevagt på AUH Skejby.

Du kan læse mere om afdelingen https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/auhpsykiatrien/retspsykiatrisk-afdeling/

og se vores præsentationsvideo her: https://www.youtube.com/watch?v=dOtgdbaIoTI

Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder. Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link.

http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/

Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Trine Arngrim tlf. 21166596.

Ansøgningsfrist den 22.09.2023.

Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 39.

Vi gør opmærksom på, at der vil blive indhentet straffeattest ved evt. ansættelse.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.