Overlæge til Psykiatrisk Klinik Rønde Har du lyst til at arbejde med ambulante psykiatriske patienter indenfor et bredt spektrum af psykiatriske lidelser, så kom til Psykiatrisk Klinik Rønde (PKR) hvor en Overlægestilling i Psykiatri er ledig til besættelse pr. 02.01.2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Det daglige arbejde består bl.a. af udredning, behandling, vejledning af andre faggrupper, samt visitering til relevante behandlingstilbud. Det er vigtigt, at man kan varetage organisatoriske opgaver, herunder kvalitetssikring og faglige udviklingsprojekter. Der er stor mulighed for deltagelse i psykoterapeutisk behandling.

Der forventes aktiv efteruddannelse tilpasset afdelingens faglige behov.
PKR varetager behandlingsopgaver i hovedfunktion indenfor de fleste diagnosegrupper. Vi har mange gruppetilbud, med både dynamisk og kognitiv tilgang.

Organisatorisk er vi opdelt i et Nord- og Sydteam, der betjener henholdsvis Nord- og Syddjurs Kommuner, svarende til et befolkningsgrundlag på ca. 80.000 borgere. Der er subspecialisering på tværs af teams.

De distriktspsykiatriske teams tilbyder hurtig visitation, udredning og behandling, blandt andet i pakkeforløb. Formålet hermed er at sikre en hurtig ambulant indsats og forebygge forværring af tilstanden og/eller indlæggelse.

Overlægen skal være leder for Nord-teamet, der behandler patienter indenfor de fleste diagnosegrupper.

PKR har endvidere ansvaret for angst/OCD og PTSD behandlingen i hele optageområdet til Regionspsykiatri Randers, dvs. Randers, Favrskov og Djurslands kommuner. Dette er organiseret i et selvstændigt team med egen speciallæge tilknyttet.

PKR har et tæt samarbejde med regionale og kommunale psykiatriske bo-institutioner og varetager konsulentfunktion i forhold til Djurslands-kommunernes rusmiddelcentre.
Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø i gode rammer, med gratis parkering, tværfaglig tilgang, masser af spændende arbejde og godt 30 søde kollegaer, både læger, sygeplejersker, sekretærer, plejer, psykologer og ergoterapeuter.

Arbejdsstedet er primært i Rønde, men vi har også satellitkontorer i Grenaa og Ebeltoft.

Vi er en del af Regionspsykiatri Randers, og har derfor et tæt samarbejde med de 4 sengeafsnit og 2 ambulante klinikker i Randers, hvorfor der også kan forventes mødeaktivitet i Randers.

Overlægen refererer ledelsesmæssigt til funktionsledelsen i PKR, som består af overlæge Søren Mikkelsen og ledende sygeplejerske Charlotte Persson.

Ansættelsesvilkår, herunder løn, skal forhandles med ledende overlæge Runa Sturlason.
På nuværende tidspunkt indgår overlægerne i PKR ikke fast i bagvagtslaget på Psykiatrisk afdeling i Randers, men det forventes, at man kan træde til ved sygdom, vakancer og i ferier. Bagvagterne er rådighedsvagter uden tilstedeværelse.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos overlæge Søren Mikkelsen (7847 5512/ 23699082). Mail: somikk@rm.dk

Der foreligger funktionsbeskrivelse for stillingen, som kan rekvireres.

CV skal vedlægges ansøgningen og skal være struktureret efter de 7 lægeroller.

Endvidere skal “Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer” udfyldes og vedhæftes ansøgningen.

Du finder den på:
https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager
ved at trykke på “Lægefaglig bedømmelse” og derefter “Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer”.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt tirsdag den 19. november 2019 om eftermiddagen.

Ansættelsesproceduren følger Ansættelse af speciallæger, fællespsykiatrisk og fælles retningslinje for socialområdet som ansøger med fordel kan orientere sig i.
https://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XC4C6DC6A60F7536FC1257849004849C0&dbpath=/edok/editor/7016.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.