Overlæge til Psykiatriens Hus i Aarhus Vi søger en overlæge til Psykiatriens Hus i Aarhus fra 1.2.2020 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling med tilknytning til Psykiatriens Hus i Aarhus, vagtforpligtelse i overlægevagtlaget i AUH Psykiatrien og dage, hvor man skal være i Fælles Akutmodtagelsen, AUH Psykiatrien i formiddagstimerne, når de faste læger ikke er der. Der vil være mulighed for at kombinere stillingen med forskning.

Dette job er udløbet

Psykiatriens Hus i Aarhus
Psykiatriens Hus i Aarhus er et samarbejde mellem Regionspsykiatrien og Aarhus Kommune, beliggende i en bygning på det gamle Marselisborg Hospital. Regionalt er Psykiatriens Hus i Aarhus forankret under Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien. Huset er ledet af en regional og en kommunal leder.

Huset indeholder udgående og støttende funktioner med regionale og/eller kommunale medarbejdere, otte regionale døgnpladser og otte kommunale døgnpladser. I udformningen såvel som driften af Psykiatriens Hus i Aarhus er der stort fokus på inddragelse af brugere og pårørende. Vi arbejder med at udvikle nye former for tæt og integreret tværsektorielt samarbejde og har en fast præmis om udvikling af nye modeller for styrket patientinddragelse, f.eks. i form af brugerstyrede tilbud. Vi lægger stor vægt på samarbejde med de mange andre tilbud, der findes i Aarhus, herunder de frivillige tilbud og samarbejde med civilsamfundet. Tilbuddene i Psykiatriens Hus rummer også fysiske aktiviteter.

Personalet i den regionale del består af sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, peer-medarbejdere, psykologer, lægesekretær og dig som kommende overlæge.

Målgruppe
Målgruppen for Psykiatriens Hus i Aarhus er patienter med psykisk lidelse inden for alle diagnosegrupper. Det er vigtigt for os ikke at ekskludere patientgrupper, men huset har dog
nogle eksklusionskriterier af sikkerhedsmæssige årsager. Patienterne må ikke have et misbrug, der påvirker adfærden mærkbart, de må ikke være udadreagerende eller latent aggressive, og de må ikke være i overhængende suicidalfare.

Arbejdsopgaver

 • Være med til at stå for behandlingen af patienterne tilknyttet den regionale del af hjemmebehandlingsteamet og de regionale sengepladser sammen med den daglige ledelse.
 • Kontakt til enkelte patienter, der henvender sig i dagtiden.
 • Supervision af sygeplejersker tilknyttet Collaborative Care, herunder psykiatrisk vurdering af unge under 25 år inden iværksættelse af behandling med antidepressiva.
 • Fungere som bindeled til den subakutte ambulante funktion i Afdeling for Depression og Angst (Hurtige Ambulante Tider samt visitation fra Fælles Akutmodtagelse). Der er behov for løbende at vurdere hvilke patienter, der kan rummes i Psykiatriens Hus i Aarhus og hvilke, der med fordel kan stabiliseres yderligere i et skærmet sengeafsnit. Overlægen vil derfor skulle indgå i et tæt samarbejde med ledelsen i Psykiatriens Hus i Aarhus og de øvrige læger i Afdeling for Depression og Angst.
 • Indgå i afdelingens undervisning, supervision, faglige udvikling og i det tværfaglige kollegiale fællesskab.
 • Indgå i overlægebagvagtslaget.
 • Afløsning i Fælles Akutmodtagelse.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Speciallægeautorisation i psykiatri.
 • Bred almenpsykiatrisk viden og erfaring.
 • Erfaring med eller interesse for det affektive fagområde.
 • Erfaring med undervisning samt udviklingsarbejde.
 • Interesse for klinisk psykiatrisk forskning.

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere.
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen, specielt yngre læger.

Vi tilbyder

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi og i tæt samarbejde med Aarhus kommune.
 • Godt kollegialt samarbejde i et mindre team.
 • Et stærkt tværfagligt og lægefagligt miljø.
 • En afdeling med fokus på uddannelse, forskning og nytænkning i forhold til udredning og behandling.
 • Åben dialog som fælles mindset.
 • Mulighed for at præge udviklingen af nye behandlingsformer og kreative løsninger til gavn for patienterne.

Ansøgning
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om kvalifikationer i forhold til de 7 lægeroller.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansøgningsfrist søndag d. 15. december 2019. Ansættelsessamtale forventes afholdt fredag d. 20. december.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til regional leder af Psykiatriens Hus i Aarhus Tanja Prlac Jessen på tanjjess@rm.dk / 30704204 eller ledende overlæge i Afdeling for Depression og Angst Farahna Harees på pernhare@rm.dk / 23258288.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.