Overlæge til Øst 3 (Operationsgang for børn, unge og gravide), Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital I Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital, med tjeneste indtil videre i Øst 3 (Børn, unge og gravide) er der i forbindelse med etablering af Dansk Center for Partikelterapi en ny opslået overlægestilling ledig til besættelse pr. 1. september 2019 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Øst 3 er et nyt afsnit, som blev etableret september 2018. Afsnittet er under opbygning, og der arbejdes hen imod, at afsnittet skal bedøve alle kirurgiske specialers børn under 18 år på AUH, såvel på den centrale operationsgang samt ved et større antal udefunktioner, herunder også til diagnostiske procedurer.

Afsnittet har aktuelt 13 speciallæger (7 overlæger og 6 afdelingslæger), hvoraf 12 er vagtbærende.

Funktionsledelsen består af lægelig funktionsleder og en afdelingssygeplejerske for anæstesi og operation, samt en afdelingssygeplejerske for forberedelse og opvågning.

Vi kan tilbyde et godt samarbejdsklima, hvor evnen til teamsamarbejde er i højsædet med vægt på høj faglig standard og fokus på fortsat udvikling af gode patientforløb.

Vi søger en kollega som har mod på den faglige udfordring at håndtere børn i alle aldersklasser samt gravide, og som vil bidrage aktivt til videreudvikling af en kultur, der sætter familierne i centrum. Afsnittet arbejder både med indlagte og dagkirurgiske patienter. Der er derfor fokus på både patientforløb og patientflow.

Vi ønsker en kollega, som kan se muligheder og udfordringer i den fortsatte udvikling af den nye operationsgang, og som vægter et godt arbejdsmiljø højt.
Kort sagt – en kollega der vil være med til at forme et eftertragtet afsnit og arbejdsplads.

Vi efterspørger følgende kompetencer

  • speciallæge i anæstesi
  • anæstesiolog med erfaring i børneanæstesi
  • interesse for obstetrisk anæstesi
  • udviklingsorienteret: Kan bidrage med ideer og initiativer til fortsat udvikling af det børneanæstesiologiske speciale – herunder medvirke til udvikling af den nye funktion i Dansk Center for partikelterapi, hvor vi opstarter behandling af børn til august 2019.
  • samarbejdsorienteret: bidrager til fortsat godt teamsamarbejde med det øvrige anæstesi- operation- og opvågningspersonale samt de mange kirurgiske samarbejdspartnere.
  • forskningsinteresseret: Med samlingen af alle børn på AUH i et afsnit er der gode muligheder for initiering af forskningsprojekter.
  • undervisningserfaring: Afdelingen har et stort antal yngre læger, medicinstuderende, læger i efteruddannelse i børne/obstetrisk anæstesi, anæstesikursister, hvorfor lysten til undervisning efterspørges.

Funktionsbeskrivelsen kan ses her.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt. Skemaet bedes sendt i Word-format.

Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe +45 2330 5689 eller på maruls@rm.dk, du kan også kontakte funktionsansvarlig overlæge Mette Veien på mettveie@rm.dk  eller på + 45 2346 3731/ +45 3091 1019.

Ansøgning samt CV og relevante bilag sendes elektronisk via nedenstående link og stiles til oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe eller ledende overlæge Palle Juelsgaard, Bedøvelse og Operation, Palle Juul-Jensens boulevard 99, 8200 Aarhus N.

Ansøgningsfrist  tirsdag den 12. august 2019. Ansættelsessamtaler i uge 34.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.