Overlæge til Neuropsykiatrisk Team / AUH Psykiatrien Klinik for Depression, Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien søger en overlæge til Neuropsykiatrisk Team. Stillingen er fuldtidsstilling og er ledig til besættelse d. 01.09.2021 eller efter nærmere aftale. Overlægen vil have funktion i Neuropsykiatrisk Team og vil samtidig være ansvarlig for afdelingens ECT- og TMS-behandling sammen med anden overlæge. Der vil ligeledes være mulighed for en ugentlig forskningsdag. Stillingen er vagtfri.

Ansøgningsfrist: 17/06/2021 AUH Psykiatrien

Klinik for Depression varetager udredning og behandling af patienter med depression. Herudover rummer klinikken en neuropsykiatrisk enhed samt ECT- og TMS-enheden, der varetager behandling af patienter henvist fra hele AUH Psykiatrien.
Som overlæge i Klinik for Depression vil du blive en del af et velfungerende lægeteam i en gruppe på ca. 45 meget engagerede medarbejdere, der stiller store krav til egen indsats. Medarbejdergruppen består, foruden læger, primært af psykologer og sygeplejersker.
Klinik for Depression er en del af Afdeling for Depression og Angst, der omfatter ca. 400 fuldtidsansatte. Afdelingen består, foruden Klinik for Depression, af Psykiatriens Hus i Aarhus, Klinik for Bipolar Sygdom, Klinik for PTSD og Angst, Klinik for

Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, samt tre specialiserede sengeafsnit.

Vi lægger vægt på sammenhængende patientforløb og har derfor etableret et godt samarbejde mellem ambulatorierne og sengeafsnittene med henblik på at sikre overgangene mellem indlæggelse og ambulant kontakt bedst muligt for patienterne. Vi har fokus på inddragelse af patienter og pårørende i udredningen og behandlingen.
Afdeling for Depression og Angst har en meget aktiv forskningsafdeling, der bidrager til forskning af høj international standard. Vi lægger vægt på, at medarbejderne har mulighed for at indgå i forskningsprojekter, og der er derfor mulighed for delvis frikøb til forskning. Forskningsafdelingen har en velfungerende corefunktion, der er med til at kunne facilitere gennemførslen af forskningsprojekter.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Speciallægeautorisation i psykiatri samt bred almenpsykiatrisk viden og erfaring.
 • Interesse for og erfaring med neuropsykiatri, ECT og TMS.
 • Erfaring med eller interesse for det affektive fagområde samt for udviklingsarbejde.
 • Interesse for klinisk psykiatrisk forskning.

Ønskede personlige værdier og kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og kolleger.
 • Evne til at understøtte faglig identitet og udvikling i personalegruppen med særligt fokus på lægegruppen.
 • God til at samarbejde på alle niveauer og bidrager til et godt arbejdsmiljø.
 • Evne til at arbejde struktureret og tænke organisatorisk.

Vi tilbyder

 • Fine muligheder for faglig sparring og et godt kollegialt fællesskab.
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi profilerer os fagligt som en dynamisk samarbejdspartner til de somatiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital.
 • Mulighed for regelmæssig supervision og relevant faglig videreudvikling.

Læs mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning samt relevante bilag fremsendes senest d. 17.06.21.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 22.06.21 om eftermiddagen.

Vi kontakter og indkalder kandidater løbende og modtager derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Farahna Harees (pernhare@rm.dk / 2325 8288).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
Søg stillingen via “Søg job”-knappen