Overlæge til Neurologi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt En stilling som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, er ledig til besættelse fra den 01.12.2022 eller efter aftale. Der er mulighed for en vagtfri stilling.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Vi søger en overlæge med erfaring og interesse inden for et eller flere af de klassiske neurologiske subspecialer: demens, epilepsi, hovedpine, sklerose eller neuromuskulær.
Funktionerne i klinikkerne varetages af et tværfagligt team af læger, sygeplejersker, terapeuter og sekretærer.
Du bliver desuden en del af en velfungerende speciallægegruppe, hvor du indgår i afdelingens forskellige opgaver med stuegangsfunktioner. Endvidere akut og elektiv klinikdrift samt beredskabsvagt. Du vil indgå i uddannelsesopgaver bl.a. som vejleder for uddannelsessøgende læger med mulighed for at komme på vejlederkursus. Desuden vil du, alt efter interesseområder, kunne indgå i forskningsprojekter, kvalitetsarbejde eller administrative opgaver.

Vi tilbyder:

 • Årlig MUS hvor bl.a. planlægning af 10 årlige efteruddannelsesdage indgår.
 • Et trygt og respektfuldt arbejdsmiljø med gode muligheder for kollegial sparring og dialog.
 • Tværfagligt samarbejde i klinikkerne og i neurorehabiliteringen.

Om afdelingen
Neurologi består af 2 funktionsenheder. Dels Klassisk Neurologi med hoved- og regionsfunktion inden for de klassiske neurologiske sygdomme og neurorehabilitering. Dels Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) med højtspecialiseret neurorehabilitering af patienter med rygmarvsskade.
Neurologi ledes overordnet af en afdelingsledelse med reference til hospitalsledelsen og 2 tværfaglige funktionsledelser tilknyttet hver sin funktion med reference til afdelingsledelsen.
Klassisk Neurologi har en faglig profil karakteriseret ved de klassiske neurologiske sygdomme som epilepsi, hovedpine, sklerose, demens, søvn, spasticitet, neuromuskulære sygdomme og bevægeforstyrrelser. Afdelingen har ingen akutte strokepatienter.
Afsnittet har 15 sengepladser til udredning og genoptræning, bl.a. af patienter med apopleksi, på hovedfunktionsniveau.
Klinikkerne er organiseret med en Akutklinik og 9 specialeklinikker, hvor der arbejdes i tværfaglige teams. Inden for det neurovaskulære område varetages udredningen af TIA-patienter af over 48 timers varighed for hele Region Midtjylland. Patienter der udredes for TIA, hjernetumor eller andre subakutte neurologiske patienter udredes i Akutklinikken. Der er desuden et Neurofysiologisk Afsnit og neuropsykologisk funktion i afdelingen.
Vestdansk Center for Rygmarvsskade varetager højtspecialiseret neurorehabilitering af patienter med rygmarvsskade fra hele Vestdanmark. Afsnittet har 35 senge i afsnittet og 4 hospitalssenge på Patienthotellet. Desuden er der en klinik med livslang opfølgning af patienter. Patienterne rehabiliteres af det samme gennemgående tværfaglige team under hele indlæggelsen. I det tværfaglige team indgår lægen som PAL sammen med sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og socialrådgiver.

Forskning i Neurologi varetages dels af en forskningsansvarlig overlæge i Klassisk Neurologi og inden for rehabiliteringsområdet varetages forskningen i en Forsknings – og udviklingsafdeling, som drives i samarbejde med professoren indenfor neurorehabilitering på Hammel Neurocenter.

Uddannelsen af uddannelsessøgende læger i afdelingen prioriteres højt med en formaliseret ugentligt uddannelsesdag og tildelte vejleder. Alle afdelingens læger deltager i undervisningen og uddannelsen af de uddannelsessøgende læger, dels som supervisor i den daglige klinik og dels med undervisning i afdelingen. Desuden varetager afdelingen prægraduat uddannelse af lægestuderende.

Lægenormering og arbejdstilrettelæggelse
Der er en fælles lægestab i Neurologi med i alt 7 overlægestillinger, 8 afdelingslægestillinger og 8 uddannelsesstillinger. Der er 1 overlæge i afdelingsledelsen og i hver af de 2 funktionsledelser. 4 af speciallægerne er fast tilknyttet VCR. De øvrige speciallæger arbejder primært i Klassisk Neurologi men varetager i en turnusordning stuegangsfunktion på VCR med stuegang x 1 ugentligt på de samme 5 patienter i 6 måneder.
Vagten dækkes af yngre læge i et 8-skifte rul med 2-skifte vagt og vagt fra bolig efter kl. 23.00 samt overlægevagt i beredskabsvagt. De akutte patienter varetages i et tæt samarbejde med Akutafdelingen. 

Om dig
Du skal være speciallæge i neurologi med interesse inden for en eller flere af subspecialerne; demens, epilepsi, hovedpine, sklerose eller neuromuskulær.

Vi forventer, at du:

 • Har dokumenteret erfaring inden for behandlingen af patienter med klassiske neurologiske sygdomme.
 • Kan tage ansvar for at initiere og implementere nye behandlinger og behandlingsvejledninger samt tilrettelægge hensigtsmæssige patientforløb.
 • Har et godt overblik over komplekse forløb.
 • Har lyst til at arbejde tværfagligt og gerne erfaring med lægefaglig ledelse af et tværfagligt team.
 • Kan kommunikere tydeligt, relationelt og respektfuldt.
 • Inspireres af nytænkning og afprøvning af nye tiltag.
 • Arbejde selvstændigt i opgaveløsningen over for patienter, pårørende og kolleger.
 • Er fagligt aktiv i nationale og internationale fora.
 • Deltager i forskning nationalt og sammen med forskningsansvarlig overlæge initierer forskning i afdelingen.
 • Sikrer kvaliteten i klinikken.

Dine kvalifikationer og kompetencer bedømmes på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. Du bør i ansøgningen forholde sig til disse og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationer inden for områderne.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De 4 regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Regionshospitalet Viborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Cheflæge Elias Zakharia, telefonnummer: 5170 1431

Din ansøgning
Din ansøgning, indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest den 04.09.2022.
Ansættelsessamtaler vil finde sted den 15.09.2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.