Overlæge til Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers Overlæge ved Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers Skovlyvej 1 DK-8930 Randers NØ.

Dette job er udløbet
En stilling som vagtbærende overlæge ved Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers, er ledig til besættelse 1. december 2019 eller efter aftale.

Vi søger en speciallæge i kirurgi der har interesse for benign kirurgisk gastroenterologi samt endoskopi, herunder erfaring med ERCP.

Vi ønsker at ansætte en ansvarsfuld overlæge, der vil være med til at præge og styrke den faglige udvikling i afdelingen indenfor den benigne kirurgi. Vi kan tilbyde spændende arbejdsopgaver og et godt arbejdsmiljø.

  • Du er speciallæge i kirurgi eller kirurgisk gastroenterologi og erfaren og kompetent indenfor både åben- og laparoskopisk kirurgi
  • Du er positiv og omgængelig med gode tværfaglige samarbejdsevner
  • Du tager gerne del i undervisning og er interesseret i yngre lægers uddannelse på alle niveauer
  • Du har lyst til at arbejde i en afdeling med et højt fagligt niveau, hvor der er fokus på uddannelse, udvikling, forskning og høj patient tilfredshed

Overlægen vil indgå i den benigne gruppe med ansvar for de benigne patienter, herunder de dagkirurgiske indgreb. Hvis ikke kompetencer indenfor børne herniekirurgi, vil der være oplæring i dette. Endvidere vil der være tilknytning til det endoskopiske afsnit med varetagelse af ERCP, hvorfor det er en forudsætning at have kendskab til denne procedure.

Såfremt man har et ønske om at udvikle sig indenfor ledelse, ses der positivt her på.

Kirurgisk afdeling er en del af Kirurgisk fællesafdeling, der også omfatter øjenafdeling samt ØNH- og Urologisk klinik.

Kirurgisk afdeling varetager akut samt elektiv kirurgi med primær fokus på galde- og herniekirurgi og endoskopi. Afdelingen varetager også børne-herniekirurgi samt er center i Region Midtjylland for patienter med avanceret pilonidalcyste. Endvidere indgår afdelingen i et integreret samarbejde med Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital, hvor vi samlet er et af landets størst kolorektal centre. I dette samarbejde varetages på afdelingen colonkirurgien. Derudover har afdelingen et stort endoskopisk afsnit med mere end 10.000 endoskopier årligt her i blandt koloskopier som led i screeningsprogrammet for kolorektalcancer samt ERCP’er.

Stillingen er som udgangspunkt med vagtbærende funktion og man vil ligeledes indgå i BBV funktionen, hvis kvalificeret til dette.

Såfremt ansøgers kvalifikationer for varetagelse af en overlægestilling er opfyldt, kan der dispenseres fra udgangspunktet om minimum 5 års ansættelse som speciallæge forud for en ansættelse som overlæge.

Ved yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelsen kan der tages yderligere kontakt til:

Anne-Sofie Kannerup
Ledende overlæge, Ph.D., MPG, Klinisk lektor
Kirurgisk Fællesafdeling
Regionshospitalet Randers
Tel: +45 78421201 ▪ Mobil: +45 60125716
Mail: annkan@rm.dk

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der gøres opmærksom på, at børneattest indhentes i forbindelse med ansættelse.

Ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion sendes via link: ”Søg job/send ansøgning” 

Ansøgningsfrist: 2. september 2019.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her: https://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/koncern-hr/1.-ansattelses–og-lonforhold/1.-rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/revidering-af-skema-til-lagefaglig-bedommelse-2018.docx

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i løbet af uge 38/39.

Læs mere om Regionshospitalet Randers på http://www.regionshospitalet-randers.dk/forside

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.