Overlæge til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg Nu er der mulighed for at blive en del af en velfungerende afdeling, hvor vi sætter innovation, trivsel og tværfaglighed højt.

Ansøgningsfrist: 11/06/2023 Regionshospitalet Viborg

En stilling som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. august 2023 eller efter aftale. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Om stillingen 
Vi har i Akutafdelingen en ambition om at fortsætte udviklingen af gode, sikre og effektive akutte patientforløb 24/7/365 med samtidigt øje for faglig udvikling og godt tværfagligt arbejdsmiljø.

Vi søger en speciallæge som trives i et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og som gerne vil fungere som akutlæge for alle hospitalsenhedens specialer.

På Akutafdelingen bliver du en del af et tværfagligt team omkring den akutte patient, og du skal derfor have gode kompetencer i samarbejde, da der er mange kontaktflader i Akutafdelingen. Der vil også være mulighed for at indgå i organisatoriske og forskningsmæssige udviklingsprojekter.

Vi er normeret til at være 19 speciallæger, vi er godt på vej – men mangler stadig nogle kollegaer. Vi har omkring 23 uddannelsessøgende læger, og det forventes derfor, at du er en aktiv del i et veletableret godt uddannelsesmiljø, og at du superviserer samt fungerer som hovedvejleder.

Akutlægen modtager selvstændigt egne patienter og superviserer yngre læger. Derudover deltager akutlæger i opfølgning på indlagte patienter i Akutafdelingen. Patienter med forventet indlæggelse over et døgn flyttes til relevant speciale, mens patienter med indlæggelse under et døgn tilstræbes at forblive i Akutafdelingen. Akutafdelingens speciallæger fungerer som teamleder i modtagelsen af de dårligste patienter, som kommer direkte i vores traumestuer. Derudover driver Akutafdelingen en skadestue, 2 Akutklinikker, et akutvurderingsspor og et tværsektorielt forskningsprojekt med primær behandling i hjemmet.

De af afdelingens speciallæger der ikke er speciallæger i Akutmedicin vil alle få tilbudt afdelingens støtte og hjælp til en individuel uddannelsesplan med henblik på opnåelse af Merituddannelse inden for Akutmedicin. Den nuværende meritordning udløber i 2024.

Din vagtplan lægges i tæt samarbejde med vores skemalæggere, der har fokus på at privat- og arbejdsliv forenes.

Er du ortopædkirurg og med interesse i akutmedicin? Skadestuen er en integreret del af Akutafdelingen og hvor vi modtager gennemsnitligt 40 patienter i døgnet. Vi søger derfor også efter ortopædkirurger, som vil være med til at understøtte drift, udvikling og tage ledelse i skadestuen. Men også med interesse i det akutmedicinske, da man vil have funktion på hele afdelingen.

Om Akutafdelingen
Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg er en veletableret afdeling. Det tværfaglige samarbejde er særdeles velfungerende, og i afdelingen vægtes kvalitet og uddannelse højt. Afdelingen har en selvstændig afdelingsledelse og funktionsledere, og der er fokus på en dynamisk og medinddragende ledelseskultur.

En meget stor del af plejepersonalet har lang akut-erfaring, og har gennemført akutuddannelsen eller behandleruddannelsen samt ATCN.

Afdelingen består af 38 senge, skadestue, akutklinikkerne i Skive og Silkeborg, hospitalsvisitationen, terapiafsnit, og akutsekretariatet. I alt har afdelingen ca. 280 ansatte, der modtager godt 100 akutte patienter om dagen. Du vil som akutlæge kun have funktion på Regionshospitalet Viborg.

I Akutafdelingen tages imod akutte patienter inden for gynækologi, organkirurgi, ortopædkirurgi, medicin, neurologi og selekterede patienter indenfor urologi. Kardiologisk afdeling modtager selv visse patientgrupper. Modtagelse af patienterne varetages af Akutafdelingens egne læger i samarbejde med læger inden for de respektive specialer.

Vi har et særdeles veletableret samarbejde med primærsektoren og udvikler hele tiden nye initiativer, herunder et projekt hvor akutlægen virtuelt samarbejder med kommunens akutteam, præhospitalet og den praktiserende læge omkring tværsektoriel indsats i eget hjem

Hvis du har lyst, kan du læse mere om Akutafdelingen på vores hjemmeside: https://www.fagperson.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger/akutafdelingen/

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Karen Raben Kudsk på tlf. 78 44 51 11.

Ansøgningsfrist
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 11. juni 2023.

Ansættelsessamtaler forventes holdt i løbet af uge 25 2023.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.