Overlæge til Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens Overlæge til Akutafdelingen Regionshospitalet Horsens En stilling som overlæge er ledig til besættelse pr. 1. maj 2020 eller efter nærmere aftale.

Dette job er udløbet

Overlæge til Akutafdelingen Regionshospitalet Horsens
En stilling som overlæge er ledig til besættelse pr. 1. maj 2020 eller efter nærmere aftale.

Om stillingen
Som overlæge i Akutafdelingen forventer vi at du ser dig selv som lige dele læge, lærer og leder.

Det lægefaglige indhold i klinikken, er modtagelse af patienter der er akutte & uafklarede eller ustabile. Du kommer til at forholde dig til patienter med akutte ortopædkirurgiske-, kirurgiske-, gynækologiske-, psykiatriske-, og intern medicinske problemstillinger. Vi forventer at du hurtigt kan indgå som bagvagt og leder for det hold der i døgndrift er ansvarlig for modtagelsen af disse patienter.

En stor del af dit hold er under uddannelse – KBU læger, introduktionslæger og hoveduddannelseslæger i akutmedicin. Hoveduddannelseslæger i geriatri og almen medicin. Derudover vil du møde bl.a. sygeplejerskestuderende, medicinstuderende, redderelever og lægesekretærelver. Vi forventer at du vil være både klinisk vejleder og hovedvejleder. Vi forventer at du er engageret i uddannelse af sundhedsprofessionelle og bidrager aktivt til et trygt og godt læringsmiljø. Tværfagligt sindelag er et must.

Som overlæge skal du kunne lede både taktisk og strategisk. Vi forventer at du dygtiggør dig i taktisk flowledelse og bliver god til at tage ansvar for-, og klinisk styre det samlede antal patientforløb der kommer gennem afdelingen på en vagt. Du skal kunne lede dit team til rettidigt, med kun fagligt begrundet ventetid, fagligt korrekt, at få modtaget, stabiliseret og behandlet alle de patienter der bliver til dit ansvar på enhver given vagt.

Afdelingen har socialsygeplejersker, og alle speciallæger skal forvente at blive kontaktlæge (PAL) for 1-2 patienter med kontakt til socialsygeplejen og hyppige akutte kontakter.

Vi forventer at du deltager i den strategiske ledelse af afdelingen og i udviklingen af akutmedicin. Vi søger en speciallæge med dokumenteret erfaring i krydsfeltet mellem primærsektor og hospitaler. Dit ansvarsområde bliver samarbejde specielt med kommuner og almen praksis. Målet er at reducere hospitalsaktivitet, uden at gå på kompromis med patientsikkerhed og relationerne til vores samarbejdspartnere i primærsektoren.

Du får naturligvis tid til den administrative opgave, men hovedparten af arbejdet er det kliniske arbejde. Du kommer til at indgå i vagten i ca. 11 skiftet vagt.

Vi forventer ikke du er specialist i akutmedicin. Vi uddanner dig via kurser og vejledning så du kommer til at føle dig fagligt hjemme i specialet.

Læs funktionsbeskrivelse her.

Om afdelingen
Vi er ca. 135 sundhedsprofessionelle i akutafdelingen. De fleste er sygeplejersker, mange af dem med akutuddannelse, der er 13 lægesekretærer, 2 patientassistenter, 11 speciallæger, og 20-25 reservelæger.

Alle andre specialer er tilstede i akutafdelingen og samarbejdet er godt.

Ledelsen af afdelingen består af Oversygeplejerske Mette Haahr, og ledende overlæge Ulf Hørlyk – foruden funktionsledergruppen, som vi forventer du bliver en aktiv del af

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”. En forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne på skema, som er en del af ansøgningsproceduren.

Yderligere oplysninger
Ledende overlæge Ulf Hørlyk, telefon 24751158

Din ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 11. marts 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 31. marts 2020

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.