Overlæge til Akutafdelingen i Horsens med ansvar for “faglig udvikling” og “akutambulante forløb” Vi tilbyder per 1. marts 2022 eller efter aftale en stilling som overlæge i Akutafdelingen ved Regionshospitalet Horsens. Vi søger en speciallæge i akutmedicin som har en uddannelse i ledelse og organisation på enten master eller Ph.d.-niveau eller solid dokumenteret erfaring med organisatorisk ledelse.

Ansøgningsfrist: 05/12/2021 Regionshospitalet Horsens

For at kunne tilbyde kvalificerede forløb for alle patienter, i en virkelighed hvor aktiviteten stiger hurtigere end resursetilførslen, arbejder vi målrettet med “akut ambulantliggørelse”. Målet er at give udvalgte patientforløb en ramme, hvor de ses, vurderes, diagnosticeres og udskrives til forløb uden for sygehuset inden for 8 timer. Vi forventer, at en tredjedel af alle indlagte forløb kan ambulantliggøres. Du skal i et tæt tværfagligt samarbejde lave planen, og strategien for denne transformation. Du skal sammen med en sideordnet sygeplejefaglig leder lede processen til og driften af et udvidet akutambulant spor, som også skal kunne rumme eventuelle nye store udfordringer, afhængigt af hvad der må komme af fremtidige politiske tiltag. Vi forventer, at du har så meget økonomisk forståelse, at udvidelsen af det akutambulante spor bidrager til at holde budgettet og er inden for de overenskomstmæssige bestemmelser for de relevante faggrupper.

Derudover skal du være fyrtårn og rollemodel for de kommende akutlæger. Vi forventer at du tager teten i den akutlægefaglige udvikling i afdelingen, og står i spidsen for arbejdet med at tegne fagligheden blandt akutlægerne. Du er en vigtig brik i at tegne og konsolidere Akutafdelingen Horsens som et akutmedicinsk centrum, der bemærkes nationalt.

Vi tilbyder en stilling i et dedikeret tværfagligt kollegium. Speciallægerne er alle ansat inden for de seneste 5 år og udvikler sig sammen. Alle øver sig i opgaven med at modtage akutte patienter, styre en travl modtagelse på det taktiske niveau og levere supervision af unge læger i absolut topklasse. Vores speciallæger beskriver sig selv som lige dele læger, ledere og lærere.

Afdelingen har årligt ca. 38.000 kontakter med en stigende tendens. Afdelingen er i stadig udvikling med ambition om, at dagligdagen fagligt afspejler det nationale curriculum for akutmedicin i videst muligt omfang. Du skal således se akutte patienter, der traditionelt hører under specialerne intern medicin, ortopædkirurgi og abdominalkirurgi – plus alle de patienter, der dukker op fra gaden med alle tænkelige tilstande. På sigt inkluderes dele af den akutte psykiatri i afdelingen.

I afdelingsledelsen tror vi på tillid frem for kontrol, og på at trivsel blandt personalet er en af de vigtigste faktorer for patientsikkerhed. Vi tror på at klinikerne skal føde nødvendige forandringer og at ledelse primært skal være understøttende og rammesættende for dedikerede medarbejdere. Det skal være udviklende og sjovt at gå på arbejde.

Regionshospitalet Horsens har en strategi, der sætter fokus på faglig udvikling, dialog som professionelt værktøj og strategisk ledelse med handlekraft.

Vi forventer, at du:

 • Er speciallæge i akutmedicin
 • Har uddannelse i ledelse og organisation på enten master eller ph.d.-niveau eller solid dokumenteret erfaring med organisatorisk ledelse.
 • Evner nærværende og empatisk kommunikation i forhold til patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Aktivt skaber og bidrager til tværfagligt samarbejde
 • Er undersøgende og ønsker at bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø på et travlt akuthospital
 • Påtager dig de nævnte ledelsesopgaver med interesse og ildhu
 • Tænker innovativt i forhold til opgaveløsning

Du kan forvente at få et job med:

 • Ansvar og stor indflydelse på afdelingens udvikling
 • Faglig og personlig udvikling
 • Glade og positive kollegaer
 • En organisation i bevægelse
 • En nærværende og lydhør ledelse
 • Deltagelse i netværk som er relevante for dit fag- og funktionsområde

Se stillings- og funktionsbeskrivelsen her.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår som overlæge i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Ulf Hørlyk 24751158  eller oversygeplejerske Mette Ringtved 22422636.

Ansøgningen
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”. En forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.
Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne på skema, som er en del af ansøgningsproceduren.

Ansøgningsfristen er den 5. december 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20. december 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Det fremgår af Danske Regioners fælles regionale vejledning for ansættelser i speciallægestillinger, at udgangspunktet for at være kvalificeret til en overlægestilling er, at ansøgeren har haft ansættelse som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale/fagområde i minimum fem år efter opnåelse af speciallægeanerkendelse.