Overlæge til Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin (PET-sektionen), Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Dette job er udløbet

Vi søger en overlæge til PET-sektionen pr. 1. maj 2022 til en ny-normeret stilling med gode muligheder for klinisk arbejde med patienter med behov for højt specialiseret behandling, forskning, innovation og arbejde med AI (kunstig intelligens), med den nye total body PET/CT med professor Malene Bjerregaard Fischer i spidsen og PET-sektionen med overlæge Annika Loft som sektionsleder, samt hjerne PET med professor Ian Law som primus motor.

Vi har tæt samarbejde med Rigshospitals afdelinger om patienterne med behov for højt specialiseret behandling med 30 MDT konferencer ugentligt om PET/CT- og PET/MR -scanninger relateret til alle specialer fra de kliniske afdelinger på Rigshospitalet plus fra sygehuse i Danmark. Afdelingen udfører ca. 130.000 undersøgelser årligt, heraf ca. 20.000 PET-undersøgelser.

Vi har 1 PET-hjernescanner, 7 PET/CT-scannere, 2 PET/MR og den nye superscanner QUADRA PET/CT total body. Dertil 2 cyklotroner med radiokemi, som fremstiller og udvikler tracere til PET-scanninger både til kliniske scanninger og til forskning til Rigshospitalet og til eksterne samarbejdspartnere.

Afdelingen publicerer godt 150 videnskabelige artikler om året, har 6 professorer plus øvrige selvstændige forskergrupper med 30 ph.d.-studerende og mange unge studerende tilknyttet. Vi har den interdisciplinære forskergruppe CAAI, Clinically Applied Artificial Intelligence, med stor interesse for klinisk samspil.

Afdelingen deltager i studenterundervisning i klinisk fysiologi og nuklearmedicin ved lægeuddannelsen på KU SUND og i civilingeniøruddannelsen i medicin og teknologi ved DTU og KU.

Afdelingen er uddannelsesafdeling for speciallæger i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, og deltager desuden i videreuddannelsen. Afdelingen deltager i bioanalytikeruddannelsen, og i uddannelsen af hospitalsfysikere.

Overlægen skal arbejde med kliniske patientundersøgelser inden for PET/CT- og PET/MR-området, udvikle PET i samarbejde med resten af afdelingen og de kliniske afdelinger, deltage i multidisciplinære konferencer, deltage i undervisning og uddannelse af læger og andre personalegrupper både præ- og postgraduat. Deltagelse i nationale og internationale netværk, møder og kongresser. Der vil være gode muligheder for at indgå i og varetage forskning og innovation inden for PET.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin med særlig interesse og kompetence inden for PET, enten inden for onkologisk eller neurologisk PET. Der lægges vægt på, at ansøgeren har klinisk erfaring med og videnskabelige kvalifikationer inden for PET. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra ”de 7 lægefaglige kompetencer”.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes lønnings- og takstnævn.

Yderligere oplysninger
Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til sektionsleder i PET overlæge Annika Loft, telefon 35458142 eller ledende overlæge professor dr.med. Liselotte Højgaard, tlf. 35454215.

Ansøgning
Ansøgningen skal indeholde redegørelse for de syv lægefaglige kompetencer og være vedlagt CV, bevis for speciallægeautorisation og publikationsliste.
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 15. februar 2022.

Om Diagnostisk Center
Diagnostisk Center er et af Rigshospitalets syv centre med ca. 1.800 medarbejdere og en årlig omsætning på 1,1 mia. kr. Kerneydelserne er diagnostik og patientbehandling, uddannelse og forskning. Diagnostisk Center understøtter patientbehandlingen ved årligt at producere mere end 10 mio. svar på laboratorieanalyser, mere end 650.000 billeddiagnostiske undersøgelser og centret har mere end 1 mio. kontakter til patienter og donorer.
Centrets 36 professorer og øvrige forskere publicerer årligt mere end 700 videnskabelige artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter.Centret rummer Afdeling for Røntgen og Scanning, Afdeling for Klinisk Biokemi, Afdeling for Patologi, Afdeling for Klinisk Immunologi (Region Hovedstadens blodbanker, vævsbanker og vævstypelaboratorium), Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Afdeling for klinisk Mikrobiologi, Afdeling for Genetik, Afdeling for Genomisk Medicin, Medicinsk Forskningsbibliotek og DEKS.