Overlæge søges til neurointensivt og multidisciplinært intensiv afsnit ved Intensiv, Aarhus Universitetshospital Vi søger en overlæge med tiltrædelse 1.oktober 2021, eller efter aftale, ved Intensiv, Aarhus Universitetshospital (AUH). Stillingen er tilknyttet Intensiv Nord og er på 37 timer pr. uge.

Ansøgningsfrist: 06/08/2021 Aarhus Universitetshospital

Intensiv er delt i to store intensive afsnit – Intensiv Nord og Intensiv Øst, som har henholdsvis 19 og 23 behandlingspladser. Derudover er Respirations Center Vest en del af Intensiv.

Intensiv Nord yder primært intensiv terapi og pleje til patienter fra Akutafdelingen, Lungesygdomme, Diabetes- og Hormonsygdomme, Ortopædkirurgi, Hjerne- og Rygkirurgi, Neurologi, Øre-, Næse- og Halskirurgi, Mund-, Kæbe- og Tandkirurgi, Nyresygdomme, Urinvejskirurgi samt Ældresygdomme.

Intensiv Øst yder primært intensiv terapi og pleje til patienter fra Hjertesygdomme, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Mave- og Tarmkirurgi, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Infektionssygdomme, Blodsygdomme, Led- og Bindevævssygdomme, Kræftafdelingen samt Børn og Unge.

Begge afsnit yder intensiv terapi på højtspecialiseret niveau og har patienter fra afdelinger med højt specialiseret behandling.

Funktionen ønskes besat med en speciallæge i anæstesiologi med dokumenteret bred klinisk erfaring indenfor intensiv terapi, og interesse for at arbejde om højt specialiserede patientforløb på et universitetshospital.

Vi ønsker en overlæge, som har interesse for den brede overlægeopgave og kendskab til ledelse af mindre opgaver evt. Samarbejdsevner er en af de kompetencer, vi lægger mest vægt på, og evnen til at arbejde tværprofessionelt vil blive vægtet højt.

Uddannelse af læger og sygeplejersker er en væsentlig del af Intensivs opgave, og vi har funktion som uddannelsessted præ- og postgraduat for læger. Vi forventer en ansøger, som har kendskab til uddannelse, er en rutineret og erfaren underviser herunder planlægning af undervisning.

En del af Intensivs strategi er at have et førende forskningsmiljø, så vi ser gerne en ansøger med kendskab til forskningsaktiviteter.

Der lægges desuden vægt på, at du

  • vil arbejde ud fra AUHs og Intensivs værdigrundlag
  • er visionær, inspirerende, ambitiøs og engageret
  • kan indgå i tværfagligt samarbejde – herunder med samarbejdende afdelinger
  • kan arbejde i et miljø, hvor dialog, samarbejde og uddelegering af ansvar til øvrige medarbejdere opleves som naturligt
  • er åben og loyal
  • bruger sine samarbejdsevner til at samle afsnittet og afdelingen
  • vedvarende arbejder på at dygtiggøre sig og tager ansvar for udvikling af sig selv og afdelingen.

Der er til funktionen knyttet formaliseret vagtforpligtigelse med tilstedeværelsesvagt i aftennattevagt og weekend.

Funktionsbeskrivelsen kan findes her (Funktionsbeskrivelse). I forbindelse med ansøgningen skal der udfyldes skema til lægefaglig bedømmelse (Skema til lægefaglig bedømmelse).

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Med virkning fra den 1. april 2021 ændres grundlønnen jfr. § 4 i overenskomsten for nyansatte overlæger:

For overlæger er grundlønnen kr. 708.048,- (31. marts 2018-niveau)
Efter 3 års beskæftigelse efter overenskomsten for overlæger ændres grundlønnen til kr. 738.048,- (31. marts 2018-niveau).

For overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat, er grund lønnen kr. 680.091,- (31. marts 2018-niveau)-
Efter 3 års beskæftigelse efter overenskomsten for overlæger ændres grundlønnen til kr. 710.091,- (31. marts 2018-niveau).

Yderligere oplysninger om funktionen vil kunne indhentes hos ledende overlæge Karina Bækby Houborg på karhou@rm.dk eller på 2029 2148, funktionsledende overlæge Stig Dyrskog på stig.dyrskog@rm.dk eller på 2926 5655 eller funktionsledende overlæge Mads Holmen Andersen på madsande@rm.dk eller på 2058 6806.

Ansøgningsfrist: 6. august 2021. Samtaler vil finde sted den 18. august 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.