Overlæge søges til Klinik for Bipolar Sygdom Vi søger en overlæge til vores Klinik for Bipolar sygdom med ansættelse 01.09.22 eller snarest derefter. Kandidater med interesse og erfaring inden for forskning vil blive foretrukket.

Ansøgningsfrist: 06/07/2022 Psykiatrien

Du vil indgå i klinikkens lægeteam med ansvar for diagnosticering og behandling af bipolare patienter. Med oprettelsen af Tidlig Indsats for patienter med Bipolar Sygdom (TIBIS) har vi udvidet vores behandlingstilbud til patienter med nydiagnosticeret bipolar lidelse.
Enheden rummer desuden en velfungerende udredningsenhed og team for Hurtige Ambulante tider, der varetager subakutte vurderinger af patienter henvist fra egen læge.

Afdelingen for Depression og Angst
Klinik for Bipolar Sygdom er en del af Afdeling for Depression og Angst, der består af tre specialiserede sengeafsnit, Psykiatriens Hus, Klinik for Depression, Klinik for PTSD og Angst, samt Klinik for Personlighedsforstyrrelser of Selvmordsforebyggelse.
Afdelingen har en meget aktiv forskningsafdeling med, der bidrager med forskning af høj international standard og som bidrager til uddannelsesmiljøet.
Det vil være muligt at blive frikøbt til en forskningsdag om ugen, såfremt man er forskningsaktiv med selvstændigt projekt.

Vi lægger vægt på et godt samarbejde mellem sengeafsnit og ambulatorier for at sikre overgangene for patienterne.

Klinik for Bipolar Sygdom
I Klinik for Bipolar Sygdom udreder og behandler vi patienter med bipolar affektiv lidelse. Behandlingen er tværfaglig og foregår på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau. I Klinik for Bipolar Sygdom er der to teams, som varetager udrednings- og behandlingsopgaver i forhold til patienter med bipolar lidelse. Faggrupperne i de to teams er speciallæger, specialpsykologer, psykologer, specialsygeplejersker og sygeplejersker. Desuden er der tilknyttet læger og psykologer i uddannelsesforløb. Hver team har to teamkoordinatorer (en overlæge og en specialpsykolog), der har tæt samarbejde med klinikkens ledende sygeplejerske.

Klinik for Bipolar Sygdom har ca. 45 ansatte, som varetager indsatsen i forhold til patienter med nydiagnosticeret og prævalent bipolar lidelse. Vi har et 2-årigt specialiseret udrednings- og behandlingstilbud, TIBIS (Tidlig Indsats BIpolar Sygdom) for patienter med nydiagnosticeret bipolar lidelse eller manisk enkeltepisode. I TIBIS er der fokus på systematisk udredning, herunder vurdering af differentialdiagnostik, comorbiditet, personlighedsmæssig og kognitiv funktion samt sociale støttebehov. TIBIS inkluderer desuden et særligt tværsektorielt samarbejde med kommunen i forhold til indsatsen over for unge med nydiagnosticeret bipolar lidelse. Behandlingsmæssigt er der tale om en kombineret medicinsk og psykologisk behandling, herunder gruppetilbud med psykoedukation samt psykoterapi individuelt eller i gruppe. Vi arbejder bl.a. med kognitiv adfærdsterapi og compassionfokuseret terapi, men inddrager også dynamiske og tilknytningsorienterede terapeutiske tilgange. Ligeledes er vi i gang med at udvikle kognitiv remediering som et supplerende psykologisk behandlingstilbud.
Inddragelse af pårørende er desuden en central del af behandlingen.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Speciallægeautorisation i psykiatri samt bred almenpsykiatrisk viden og erfaring.
 • Erfaring med eller interesse for det affektive fagområde samt for udviklingsarbejde.
 • Interesse for klinisk psykiatrisk forskning.

Ønskede personlige værdier og kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og kolleger.
 • Evne til at understøtte faglig identitet og udvikling i personalegruppen med særligt fokus på lægegruppen.
 • God til at samarbejde på alle niveauer og bidrager til et godt arbejdsmiljø.
 • Evne til at arbejde struktureret og tænke organisatorisk.

Vi tilbyder

 • Fine muligheder for faglig sparring og et godt kollegialt fællesskab.
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi profilerer os fagligt som en dynamisk samarbejdspartner til de somatiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital.
 • Mulighed for regelmæssig supervision og relevant faglig videreudvikling.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: d. 06.07.2022.
Ansættelsessamtaler forventes d. 08.07.2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheflæge Farahna Harees (pernhare@rm.dk / 23258288) og oversygeplejerske Mette Andersen (Mettej.Andersen@psykiatrien.rm.dk / 7847 2300).

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.