Overlæge otokirurgi ved Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge indenfor otokirurgi er ledig til besættelse med tiltrædelse pr. 1. september 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Aarhus Universitetshospital varetager højtspecialiserede funktioner, regionale funktioner samt basisfunktioner for hospitalets lokalområde.

Øre-, Næse- og Halskirurgi er en universitetsafdeling med en række højt specialiserede funktioner inden for specialet. Desuden varetages basisfunktion for den østlige del af Region Midtjylland. Afdelingens hovedfunktion er på Aarhus Universitetshospital med satellitfunktion på Regionshospitalet i Randers samt Søvnklinikken, Silkeborg.

Vi har en høj forskningsaktivitet, såvel klinisk som eksperimentelt. Afdelingen lægger stor vægt på tværfagligt, såvel som tværsektorielt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning. Der arbejdes tværfagligt omkring de enkelte patientforløb med inddragelse af patient og pårørende. Det tværfaglige samarbejde involverer et tæt samarbejde med andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital, andre hospitaler, samt med primærsektoren.
Inden for forskning er der et udbredt samarbejde med andre afdelinger/institutioner og med andre nationale og internationale forskningsnetværk.

Overlægen vil, i samarbejde med afdelingsledelsen og den anden overlæge i øreteamet, have ansvar for udviklingen og organiseringen af patientforløb inden for otokirurgi og vil være tilknyttet afdelingens øreteam.

Ansøgeren skal deltage i otokirurgisk diagnostik og behandling indenfor højtspecialiserede, ørekirurgiske funktioner herunder cochlea-implantation, behandling af paragangliomer i mellemøret, børnecholesteatomer, øregangscholesteatomer, akvisit øregangsatresi samt benforankring af høreapparater og øreproteser. Herudover forventes overlægen at varetage hoved- og regionsfunktioner inden for ørekirurgien og at biddrage aktivt til forskning indenfor subspecialet.

Speciallægens hovedfunktion vil være otokirurgi. Herudover skal overlægen varetage kliniske funktioner i afdelingen i samarbejde med afdelingens øvrige læger.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i oto-rhino-laryngologi med interesse og kompetence indenfor ørekirurgi. Der lægges vægt på, at speciallægen kan bidrage med gode samarbejdsrelationer både i og uden for afdelingen samt udvise empati over for patienter, pårørende og kollegaer

Vagtforpligtigelse, overlægen indgår i bag-bagvagts beredskabsvagt.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Der lægges vægt på åbenhed og gode samarbejdsevner. Overlægen forventes at kunne bidrage til et godt arbejdsmiljø. Åbenhed og samarbejdsevne forventes også at kunne nå uden for afdelingens rammer til andre afdelinger og til primærsektoren.

I forhold til ansøgers personlige egenskaber lægges der desuden vægt på loyalitet, tillid, ansvarlighed, åbenhed og beslutningsdygtighed.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Jesper Bille på 7845 4080 eller på 6165 1750.

Ansøgning med relevante bilag sendes via nedenstående link.

Ansøgningsfrist 1. juni 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.