Overlæge med speciale indenfor gynækologi og obstetrik på Familiecenteret, Landssygehuset, Færøerne

Dette job er udløbet

Overlæge med speciale indenfor gynækologi og obstetrik på Familiecenteret, Landssygehuset, Færøerne

En stilling som overlæge ved Familjudepilin (Familiecenteret) på Landssygehuset på Færøerne er ledig til besættelse pr. 01.11.2021.

Der er tale om fast fuldtidsstilling med vagtbærende funktion i både gynækologi og obstetrik. Da vi kun er 4 overlæger i gyn/obs teamet, er vi fleksible i både vagt- og arbejdstilrettelæggelse indenfor vores rammer.

Familiecenteret er et nyoprettet center, som ud over gynækologi og obstetrik omfatter jordemoderetjeneste, pædiatri inklusiv neonatologi samt børnepsykiatri. Vi er et velfungerende team på 4 gynækologer/obstetrikere, hvoraf en desværre slutter for at starte pensionisttilværelsen.

Centeret er opstartet 01.06.2021 og har bl.a. som formål at skabe rammer for bedre patientforløb og understøtte en mere forebyggende tilgang.

Fødeafdeling og børneafdeling forventes flyttet i ny hospitalsfløj i foråret 2022.

Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehus på Færøerne med et optagelsesområde på ca. 52.000 mennesker. Vi har ca. 120 senge fordelt på psykiatri, medicin, kirurgi, herunder gynækologi og obstetrik. Der er ca. 680 fødsler pr. år på fødeafdelingen. I Obstetrisk ambulatorium ses ca. 220 patienter pr. måned og i gynækologisk ambulatorium ca. 270.

Om afdelingen
Familiecenterets ledelse har det overordnede ansvar for centrets samlede drift, mens gynækologerne har ansvaret for ledelsen af den gynækologiske/obstetriske funktion, indlagte og ambulante patienter og nyhenvisninger i samarbejde med andre sygehuse på Færøerne og i udlandet.

Gynækologi:
Hver læge har faste ambulatorie- og operationsdage og følger sine egne patienter under ambulant udredning, ved operation og ved postoperativ kontrol.

Da der ikke er nogle privatpraktiserende gynækologiske speciallæger på Færøerne samt mangel på læger i den primære sektor, er de gynækologiske opgaver meget varierende.

Operativt tager vi os af alle gynækologiske operationer bortset fra cancer patienter, hvor vi samarbejder med Rigshospitalet. Et par gange årligt har vi besøg af urogynækolog. Infertilitetspatienter får deres forundersøgelser her på Landsygehuset, men bliver henvist til behandling i Danmark.

Obstetrik:
Vi har ca. 680 fødsler årligt. Ved fødsler før uge 30 sendes patienten med fly til Rigshospitalet hvis omstændighederne tillader det. Vi har et obstetrisk ambulatorium 3 dage om ugen, hvor vi følger risikograviditeter, ofte i tæt samarbejde med obstetrikere på Rigshospitalet.

Uddannelse:
Vi har på andet år en introduktions læge i gynækologi og obstetrik. Udover ansvar for KBU læger har vi også altid tilknyttet en læge i ½ års hoveduddannelsesforløb i almen medicin.

Derudover er vi sammen med jordemødrene i gang med at udvikle et givende uddannelsesmiljø med praktisk obstetrik.

Arbejdsopgaver

 • Medansvarlig for den daglige drift indenfor det gynækologiske/obstetriske område
 • Varetage alle kliniske gynækologiske og obstetriske funktioner på indlagte og ambulante patienter, herunder visitation
 • Bagvagtfunktion i form af 4 skiftet tilkaldevagt fra hjemmet
 • Beskrive og evaluere mål for det gynækologiske/obstetriske speciale indenfor de økonomiske rammer
 • Implementere og evt. justere udarbejdede gynækologiske/obstetriske patientforløbs beskrivelser
 • Undervise andre på afdelingen, inkl. yngre læger i uddannelsesstillinger

Vi kan tilbyde

 • Grundig introduktion
 • En spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger
 • Et miljø, hvor vi vægter høj faglighed, udvikling og arbejdsmiljø
 • Selvstændighed og fleksibilitet vedrørende tilrettelæggelsen af arbejdet, samt mulighed for indflydelse i det daglige kliniske arbejde og udviklingen heraf
 • Gode betingelser for videreudvikling af kompetencer. Ifgl. den færøske overenskomst har overlæger ret til årligt at deltage i fire relevante faglige kongresser eller kurser

Kvalifikationer

 • Speciallæge i gynækologi og obstetrik
 • Gerne bred erfaring som speciallæge i gynækologi og obstetrik
 • Kan tænke kreativt og handle taktisk og langsigtet
 • Kan planlægge og strukturere specialets patientforløb effektivt
 • Gode IT kvalifikationer
 • Lyst og evner til at lede andre og at formidle viden til andre på afdelingen


Løn og ansættelsesvilkår 
i henhold til overenskomst mellem Fíggjarmálaráðið (Finansministeriet) og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger om Familiecenteret og ansættelsesmæssige vilkår kan fås ved henvendelse til centerledelsen, Elin Helena Ásudóttir, ledende oversygeplejerske på elias@ls.fo eller Fróði Joensen, ledende overlæge på frojo@ls.fo.

Ansøgningsfristen er den 26.09.2021.

Originale dokumentationer for uddannelse, autorisation m.m. medbringes til sansættelsessamtalen.

Søg venligst stillingen her.

Vi gør dig opmærksom på følgende
Ved eventuel ansættelse på Familiecenteret skal der foreligge ren børneattest. Personaleafdelingen indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.

Hvis du har arbejdet udenfor Færøerne og/eller, hvis der har været udbrud af MRSA på din arbejdsplads indenfor de sidste 6 måneder, skal der kunne forevises gyldig attest for MRSA inden ansættelsesstart.

På hjemmesiden www.ls.fo ligger information om vision, mission og strategimål for Sjúkrahúsverkið (Sygehusvæsnet).

Du kan få mere at vide om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider:
www.ls.fo
www.visitfaroeislands.com
www.sightseeing.fo
www.faroeislands.com
www.torshavn.fo
www.framtak.com