Overlæge med speciale i Oto-Rhino-Laryngologi (ØNH)

Ansøgningsfrist: 01/08/2021 Landssygehuset

Overlæge med speciale i Oto-Rhino-Laryngologi (ØNH)

Landsygehuset på Færøerne søger overlæge med speciale i Oto-Rhino-Laryngologi.

Vi søger overlæge med speciale i Oto-Rhino-Laryngologi til Kirurgisk Center på Landssygehuset til besættelse snarest muligt.

Du har som overlæge i øre-næse-halssygdomme mulighed for at komme på Landssygehuset i længere eller kortere perioder, vi er behjælpelige med praktiske forberedelser, så som at skaffe en bolig til dig før ankomst.

Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehus på Færøerne med et optagelsesområde på 53.000 mennesker. Der er landsfunktion indenfor ØNH og henviser almen praktiserende læger, tandlæger og sundhedsplejersker patienter.

Landssygehuset har ca. 160 senge, fordelt på psykiatri, medicin, pædiatri og kirurgi.

Kirurgisk Center er sektioneret i parenkymkirurgi og ortopædkirurgi separate bagvagtsberedskaber. Desuden findes speciale funktioner indenfor øre-næse-hals, oftalmologi, urologi og mammakirurgi samt tandklinik.

Forvagtslaget er normeret til 7 reserve læger, som er fælles for afdelingens specialeområder.

Mellemvagtslaget er normeret til 4,5 reserve læger. Desuden er der varierende antal introduktions læger indenfor specialerne.

Kirurgisk Center har omkring 165 ansatte, fordelt på ca. 133 årsværk. Centerledelsen består af ledende overlæge og ledende sygeplejerske, der har det overordnede ansvar for centrets samlede drift.

Arbejdsopgaver

 • Medansvarlig med nuværende ansatte ØNH-overlæge for den daglige drift, herunder kvalitet og patientsikkerhed, indenfor det kirurgiske område
 • Varetage alle kliniske kirurgiske funktioner på indlagte og ambulante patienter, herunder visitation, også til udlandet
 • Beredskabsvagtfunktion
 • Beskrive og evaluere mål for øre-næse-hals specialet, indenfor de økonomiske rammer
 • Implementere, og evt. justere udarbejdede øre-næse-hals patientforløbsbeskrivelser
 • Undervise andre på afdelingen, inkl. yngre læger i uddannelsesstillinger

Kvalifikationer

 • Speciallæge i Oto-Rhino-Laryngologi med bred operativ erfaring
 • Høj faglig ekspertise
 • Kan planlægge og strukturere specialets patientforløb effektivt
 • Lyst og evner til at formidle viden til andre på afdelingen og kan begå dig socialt i afdelingens team
 • Har lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem det Færøske Finansministerium og Serlæknafelagið (FAS).

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kirurgisk centerledelse, ledende overlæge, Eyðfinnur Olsen, tlf.: +298 304500 lokal 5100, e-mail: lseydol@ls.fo eller ledende oversygeplejerske, Elin Vitalis, tlf.: +298 304500 lokal 5102, e-mail: elivi@ls.fo.

Ansøgningsfristen er 1. august 2021.

Dokumentation for uddannelse og videnskabeligt arbejde i original version medbringes ved evt. samtale.

Søg stillingen her.

Læs mere om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider:

www.ls.fo

www.visitfaroeislands.com

www.sightseeing.fo

www.faroeislands.com

www.torshavn.fo

www.visittorshavn.fo

www.framtak.com

Søg job

For at søge dette job gå til denne webside: https://setan.ls.fo/Application/Apply?jobAdId=638 →