Overlæge med særligt ansvar ved Karkirurgisk Sektion, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi , AUH En fast stilling, som overlæge med særligt ansvar ved Region Midtjylland og med tjeneste indtil videre ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Karkirurgisk Sektion, Aarhus Universitetshospital, ønskes be­sat pr. 1. januar 2023, eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Aarhus Universitetshospital varetager højtspecialiserede funktioner, regionale funktioner samt basisfunktioner for hospitalets lokalområde.

Ansøgeren skal gøre tjeneste ved Karkirurgisk Sektion og vil indgå i afdelingens overlægevagt.

Ansøgeren skal være speciallæge i karkirurgi og have en bred karkirurgisk profil, som kan dække både hovedfunktion og højt specialiseret funktion i dagstid samt være ansvarlig for de akutte patientforløb i vagten.

Ansøgeren skal kunne dokumentere erfaring med akut karkirurgi inkl. rumperede aortaaneurismer.

Vagten er 5-skiftet med tilstedeværelse i dagtiden og efterfølgende vagt fra bolig med ½ times tilkald. Der er forvagt fælles med thoraxkirurgisk sektion og selvstændig bagvagt med vagt fra bolig.

Ansøgeren vil herudover været tilknyttet et fælles Operationsleder-team sammen med øvrige afsnit i afdelingen, nemlig hjerte- og lungekirurgi samt anæstesi og opvågningsafsnit. Det er derfor vigtig at ansøgeren kan både samarbejde, planlægge og koordinerede tværfagligt og tværsektorielt. Skal desuden besidde indgående viden om karkirurgiske, såvel åbne og endovaskulære, i forhold til både art og varighed.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger herunder stillings- og funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til Konst. Cheflæge Troels Fogh Pedersen på telefon 2478 2926 eller på e-mail troped@rm.dk

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 49, 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.