Overlæge med organisatorisk ledelse (Teamleder) ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Ved Kræftafdelingen, Team B, Aarhus Universitetshospital (AUH) er en stilling som overlæge med organisatorisk ledelse ledig til besættelse pr. 1. juni 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder et spændende og varieret job, hvor du som en af afdelingens overlæger skal bidrage til udviklingen indenfor alle aspekter af klinisk onkologi – behandling, uddannelse og forskning.

Overlægen forventes at indgå som konstruktiv medspiller og leder af et fagligt stærkt team i Team B. Ansøgeren skal i samarbejde med teamets øvrige speciallæger varetage den ikke kirurgiske behandling af teamets patienter. Ansøgeren bliver teamleder i Team B, og har ansvaret for den daglige ledelse af teamets ca. 20 læger, i et tæt ledelsessamarbejde med afdelingens øvrige ledergruppe. Herudover vil ansøgeren få hovedarbejdsområde indenfor behandlingen af patienter med en af de diagnosegrupper, som behandles i teamet; Gatrointestinal cancere, Neuroendokrine tumorer, sarkomer samt strålebehandling af lymfomer, men forventes i øvrigt at kunne varetage undersøgelse og behandling af alle patienter, som henvises til afdelingen.

I Kræftafdelingen skaber vi resultater gennem samarbejde, hvorfor overlægen forventes at deltage aktivt i løsningen af tværgående opgaver i afdelingen og i arbejdet omkring pakkeforløb og rehabilitering. Overlægen skal desuden være proaktiv såvel fagligt som organisatorisk i det løbende samarbejde med samarbejdende afdelinger

Ansøgeren skal være speciallæge i klinisk onkologi. Ved bedømmelsen af ansøgeren vil der – udover en bred klinisk erfaring – blive lagt særligt vægt på administrativ erfaring samt ledelses- og undervisningserfaring.

Afdelingen varetager undervisning af studerende, og ansøgeren skal derfor være villig til at lade sig bedømme af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg nedsat af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Der er aktuelt ingen vagtforpligtigelse knyttet til stillingen, men ansøgeren skal deltage i varetagelsen af strålebehandlingen i afdelingens strålebehandlingssatellit i Herning. Derudover kan der  i særlige situationer forekomme aften- og weekendarbejde.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Tjenestemandsansatte overlæger kan bibeholde ansættelse som tjenestemand. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Det er et krav, at du har minimum fem års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan indhentes hos ledende overlæge Anni Ravnsbæk Jensen på 4013 8349.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel. Sammen med ansøgningen skal der endvidere fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Skemaet kan hentes her.

Ansøgningsfrist 24. marts 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17, 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.