Overlæge med funktionsledelse på Sengeafsnit 9 og deltidsfunktion som overlæge i Neuropsykiatrisk Enhed og TMS-behandling, AUH Psykiatrien, Skejby Afdeling for Depression og Angst søger pr. 1. september 2019 eller snarest derefter en overlæge med funktionsledelse til Sengeafsnit 9. Overlægen skal samtidig have deltidsfunktion som overlæge ved Neuropsykiatrisk Enhed og TMS-behandling. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Dette job er udløbet
Om afdelingen
Afdeling for Depression og Angst er en af fire afdelinger, der til sammen udgør AUH Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser indenfor det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.
Afdelingen har en målsætning om at behandlingen er evidensbaseret. Vi integrerer forskning mest muligt i arbejdet, dels ved at anvende nye forskningsresultater og dels ved at understøtte klinisk forskning i afdelingen.Medarbejderstaben omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus og tre store ambulante enheder. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.

Faglig udvikling og forskning
Afdeling for Depression og Angst flyttede i november 2018 sammen med de øvrige psykiatriske afdelinger i Risskov til Skejby. I forbindelse med forberedelserne til udflytningen igangsatte Psykiatriledelsen sammen med afdelingerne et ekstra fokus på en styrkelse af vores faglige og forskningsmæssige profil.  Psykiatriens fælles udviklingsplan er beskrevet nærmere på vores hjemmeside, og selve udviklingsplanen kan tilgås via dette link.

I afdeling for Depression og Angst er vi optagede af at videreudvikle vores uddannelsesmiljø for både læger i uddannelsesforløb og for fastansatte læger, således at vi i afdelingen har de kompetencer, der må forventes af et universitetshospital. Vi har ligeledes styrket vores forskning, idet vi har fået tilknyttet en professor og desuden har fastansat en statistiker og forskningsfarmaceut med henblik på en styrkelse af tværfaglige forskningsprojekter. Vi vil gøre det muligt for læger at forske på deltid ved at oprette deltidsstillinger med en forskningsdag ugentligt og mulighed for yderligere frikøb via eksterne midler.

Sengeafsnit 9
Sengeafsnit 9 er et skærmet sengeafsnit med 24 sengepladser og to bufferpladser. Afsnittet behandler patienter inden for det affektive spektrum og er subspecialiseret inden for udredning, diagnosticering og behandling af patienter med PTSD. Afsnittet har derudover fokus på søvnforstyrrelser og har et tæt samarbejde med afdelingens forskningsenhed. Personalet i afdelingen består af sygeplejersker, SOSU-assistenter, psykologer og læger. Der er tilknyttet socialrådgiver til afdelingen.

Overlægen vil sammen med afdelingssygeplejersken have ansvaret for personaleledelsen. Derudover vil overlægen have et særligt fagligt ansvar for behandlingen i afsnittet. Behandlingsarbejdet forventes tilrettelagt i samarbejde med afsnittets afdelingslæge, således at overlægen og afdelingslægen i fællesskab sætter en faglig kurs for udredning og behandling i sengeafsnittet og forestår supervision af yngre lægekolleger i uddannelsesstillinger.
Ud over arbejdet i sengeafsnittet forventes overlægen tilknyttet Neuropsykiatrisk Enhed, der foretager grundige udredninger i tilfælde, hvor der er mistanke om organisk komponent i symptombilledet.  Overlægen vil også blive tilknyttet TMS-teamet, der som det eneste sted i landet varetager TMS- behandling.

Arbejdsopgaver

 • Deltage i udredning og behandling af patienter henvist til Sengeafsnit 9.
 • Forestå behandlingskonferencer i afsnittet.
 • Indgå i det faglige udviklingsarbejde i sengeafsnittet, herunder nedbringelse af tvang.
 • Oplagt mulighed for at deltage i forskningsprojekter.
 • Understøttelse af afdelingens aktive uddannelseskultur og selvstændig varetagelse af undervisning, supervision og vejledning af læger, lægestuderende og andre faggrupper.
 • Deltagelse i overlæge-bagvagtslaget på tværs af AUH Psykiatrien.
 • Indgå i neuropsykiatrisk Enhed og bidrage til videreudvikling af dette team og dets arbejdsopgaver.
 • Oplæring i og efterfølgende varetagelse af TMS-behandling.

Overlægen vil skulle samarbejde med AUH, andre psykiatriske afdelinger, kommunale instanser, patienter og pårørende. Der er tale om et spændende klinisk arbejde med mulighed for at bidrage til den videre faglige profilering af afsnittet og afdelingen.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Speciallægeautorisation i psykiatri.
 • Bred almenpsykiatrisk viden og erfaring.
 • Erfaring med eller interesse for det affektive fagområde.
 • Erfaring med undervisning samt udviklingsarbejde.
 • Interesse for klinisk psykiatrisk forskning.
 • Erfaring med eller lyst til personaleledelse.

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere.
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen, specielt yngre læger.

Vi tilbyder

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi med fokus på udredning og behandling af patienter indenfor det affektive spektrum.
 • Et godt kollegialt samarbejde på tværs af afsnit og klinikker såvel som tværfagligt.
 • Et stærkt tværfagligt og lægefagligt miljø, sidstnævnte i form af en forholdsvis stor lægegruppe med fine muligheder for faglig sparring og et godt kollegialt fællesskab.
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi som beskrevet sætter ekstra kræfter ind på at profilere os fagligt og være en dynamisk samarbejdspartner med de somatiske afdelinger på AUH.

Ansøgningsfrist: 30. april 2019.

Ansættelsessamtler forventes afholdt den 9. maj 2019.

Vi kontakter og indkalder kandidater løbende og modtager derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale