Overlæge, Mave- og tarmkirurgi – Regionshospitalet Gødstrup Er du til faglige udfordringer, og kan du få øje på perspektivet med at blive en del af en specialafdeling, som netop er flytte ind i det nye Regionshospitalet Gødstrup, har du mulighederne hos os.

Dette job er udløbet

Vi søger en ny kollega, der brænder for faglig udvikling og gode patientforløb, og som forstår at omsætte frugtbare ideer til ændret praksis.

Faglig og organisatorisk profil
Mave- og tarmkirurgi varetager den kirurgiske funktion for den vestlige del af Region Midtjylland. Optageområdet har ca. 300.000 borgere og dækker et stort areal.

Mave- og tarmkirurgi omfatter aktiviteter på Regionshospitalet Gødstrup.
Afdelingen har regionsfunktion for:

  • Anlæggelse af stents i spiserør
  • Kirurgisk behandling af inflammatorisk tarmsygdom
  • Endoskopisk behandling af tumores i endetarm

Endvidere har afdelingen:

  • Hovedfunktion for behandling af tarmkræft, inkl. rectumcancer

I 2017 havde afdelingen 13.457 ambulante besøg, 9.372 endoskopier samt 4.462 indlæggelser.

Afdelingen har 160 ansatte.

Vores kendetegn er:

  • Kvalitet og sammenhæng i patientforløbet
  • Høj faglighed og fokus på kerneopgaven
  • Et godt uddannelsesmiljø
  • Engagerede medarbejdere med et godt sammenhold

Der er et tæt og forpligtende tværfagligt samarbejde mellem Mave- og tarmkirurgi og de øvrige afdelinger på hospitalet.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Du skal indgå i vores kolorektalteam med særligt fokus på styrkelse af faglig og organisatorisk kvalitet, herunder optimering af MDT-konferencer. Sammen med den øvrige lægestab deltager du i arbejde i klinikken og afsnittet for kikkertundersøgelser og deltager i stuegangsfunktionen. Stillingen er vagtfri.
Afdelingen har en stor uddannelsesforpligtelse, som du deltager i sammen med de øvrige læger.

Det er en forudsætning for ansættelse at du er speciallæge i kirurgi og certificeret kolorektalkirurg.

Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af stillings- og funktionsbeskrivelsen.
Søges stillingen som overlæge bør ansøgere i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands “Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for disse områder.
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.

Udgangspunktet for at være kvalificeret til en overlægestilling er, at ansøgeren har haft ansættelse som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i minimum fem år efter, at vedkommende har fået sin speciallægeanerkendelse.

Såfremt ansøgers kvalifikationer for varetagelse af en overlægestilling er opfyldt, kan der dispenseres fra udgangspunktet om minimum 5 års ansættelse som speciallæge forud for en ansættelse som overlæge.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Regionshospitalet Gødstrup på  https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/eller ved at kontakte cheflæge Niels Hald  på tlf. 78435741

Ansættelse fra 01.11.2022 eller efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og tilfredsstillende autorisation.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 23.09.2022

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen