Overlæge, Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Herning, Hospitalenheden Vest Forandring, fornyelse og faglig udvikling. Det er, hvad du bliver en del af som overlæge på kirurgisk afdeling i Hospitalsenheden Vest.

Dette job er udløbet

Snart rykker kirurgien med første bølge af samarbejdende specialer til vores nye storsygehus i DNV-Gødstrup. Rammer for fremtiden, der er uløseligt bundet til regionens ambition om et kræftcenter i Vest og en højt specialiseret kirurgi. Med en samling af kirurgien i Herning er vi på få år nået rigtig langt med at indfri ambitionen.

Med en stadigt voksende andel af dagkirurgiske patienter fører vi dokumentation for, at det har værdi, at vi løbende tuner vores behandlingsforløb med de muligheder, der gives med nye behandlingsteknikker. Og med dig på holdet kan vi sikre, at ambitioner og udvikling af klinisk praksis fortsat følges ad.

I samarbejde med afdelingens øvrige lægestab bliver du en del af:

  • En teamkultur, hvor vi tilstræber at det enkelte patientforløb styres og følges af samme speciallæge.
  • En læringskultur, hvor du skal være forbillede for, at unge læger kan udfolde sig med fokus på nysgerrighed parret med en naturlig sund skepsis.
  • En spirende forskningsaktivitet på et hospital, som målrettet går efter at etablere et Center for Forskning og Udvikling på det ny storhospital i Gødstrup.

Vi søger en overlæge med funktion indenfor det kolorektale område. Ansøgeren skal være certificeret kolorektalkirurg. Arbejdsområdet vil i det væsentlige være kolorektalcancerudredning og -behandling. Desuden forventes du at varetage den lægelige ledelse (udvikling og kvalitetssikring) af det proktologiske område.

Alt i alt har vi nogle rammer, der inviterer til synergi og samarbejde. Værdier, der skal være uløselig knyttet til dine ambitioner for at bidrage udviklingen af kirurgisk afdeling i samarbejde med afdelingsledelsen og de øvrige teamfunktioner på afdelingen.

Vi glæder os til samarbejdet med dig.

Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af stillings- og funktionsbeskrivelsen.
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.

IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om:

  1. Stillingen i ”stillings- og funktionsbeskrivelsen” på nedenstående link og
  2. Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk.

Lyder det som noget for dig, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Niels Hald eller ledende oversygeplejerske Annette Nordstrøm på nedennævnte tlf.
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
Ansøgningsfrist: 07.08.20

Arbejdssted: Kirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning
Kontaktperson: Ledende overlæge Niels Hald – telefon: 7843 5310 eller hos Ledende oversygeplejerske Annette Nordstrøm – telefon 7843 5320

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Læs mere om et job med drive, dygtige kollegaer og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.