Overlæge i Team D ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Ved Kræftafdelingen, Team D, Aarhus Universitetshospital (AUH) er en stilling som overlæge ledig til besættelse pr. 1. maj 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder et spændende og varieret job, hvor du som en af afdelingens overlæger skal bidrage til udviklingen indenfor alle aspekter af klinisk onkologi – behandling, uddannelse og forskning.

Overlægen forventes at indgå som konstruktiv medspiller i et fagligt stærkt team i Team D. Ansøgeren skal – i samarbejde med teamets øvrige speciallæger – varetage den ikke-kirurgiske behandling af teamets patienter.

Ansøger vil få hovedarbejdsområde med ansvar for medicinsk behandling og strålebehandling af hudtumorer og hoved/halscancer på ekspertniveau. Der er til stillingen knyttet forventninger om deltagelse i daglig klinisk drift på områderne såvel som udvikling og forskning på internationalt niveau inden for hovedfokusområdet. Der er samtidig forventning om, at man på lige fod med de nuværende speciallæger i teamet varetager behandlingen af patienter med brystkræft, men forventes i øvrigt at kunne varetage undersøgelse og behandling af alle patienter, som henvises til afdelingen.
Overlægen vil endvidere blive en del af afdelingens interne medicinråd.

I Kræftafdelingen skaber vi resultater gennem samarbejde, hvorfor overlægen forventes at deltage aktivt i løsningen af tværgående opgaver i afdelingen og i arbejdet omkring patientforløb og rehabilitering. Overlægen skal desuden være proaktiv såvel fagligt som organisatorisk i det løbende samarbejde med samarbejdende afdelinger på AUH samt eksternt.

Ansøgeren skal være speciallæge i klinisk onkologi. Ved bedømmelsen af ansøgeren vil der – udover en bred klinisk erfaring – blive lagt særligt vægt på erfaring med samarbejde, forskning, administration og undervisning.

Der er aktuelt ingen vagtforpligtigelse knyttet til stillingen, men ansøgeren skal deltage i varetagelsen af strålebehandlingen i afdelingens strålebehandlingssatellit i Herning. Derudover kan der i særlige situationer forekomme aften- og weekendarbejde.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan indhentes hos ledende overlæge Anni Ravnsbæk Jensen på 7845 5419 eller teamledende overlæge Hanne Meldgaard på 2877 5813.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.