Overlæge i pædiatrisk endokrinologi og diabetes, Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital (AUH), med specialfunktion inden for primært pædiatrisk endokrinologi og diabetes er ledig til besættelse snarest eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Overlægen indgår i teamet for pædiatrisk børneendokrinologi, AUH, og er tilknyttet Børn og Unge afsnit 1. Overlægen indgår også i teamet for børnediabetes, der varetages i regi af Steno Diabetes Center, AUH. Det forventes at overlægen er speciallæge i pædiatri med fagområdeuddannelse (ekspert) inden for pædiatrisk endokrinologi og har dokumenteret, og gerne pågående forskningsaktivitet inden for området.
Der vil ud over opgaver inden for den generelle pædiatriske endokrinologi (inklusive diabetes) kunne laves aftale om et eller flere specifikke ansvarsområder under hensyntagen til ansøgers interesser, tidligere erfaring og teamets behov.

I det første år af ansættelsen forventes overlægen at være den primært ansvarlige for at udarbejde et oplæg til en funktion på AUH inden for kønsidentitet/kønsdysfori.
Der kan også laves aftale om dedikeret tid til forskning afhængigt af interesser, kvalifikationer og mulighed for frikøb. Inden for forskningen er der et udbredt samarbejde med andre afdelinger/institutioner såvel med nationale som internationale forskningsnetværk.

Børn og Unge på AUH er en universitetsafdeling og samtidig en af landets største børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og 27.000 ambulante besøg årligt. Lægestaben består af 80+ læger, heraf 1 cheflæge, 1 lærestolsprofessor, 4 kliniske professorer, 30 overlæger, 29 afdelingslæger samt 22-28 uddannelseslæger. Afdelingen indeholder 15 fagområder, som er organiseret i 12 fagområdeteams fordelt på tre sengeafsnit og et dagafsnit/ambulatorium.

Vagtstrukturen består af et 2-delt 18-skiftet bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt, en 13-skiftet tilstedeværelsesvagt på neonatal- og børneintensivafdelingen og med rådighedsvagt i den neonatale transportordning, et (9-)10-skiftet mellemvagtslag og et 10-skiftet forvagtslag. Hertil kommer fast lørdagsstuegang (varetaget af børneonkologerne) og almenpædiatrisk speciallægestuegang på søn- og helligdage.

Det børneendokrinologiske område varetages af fire overlæger i et tæt samarbejde med Steno Diabetes Center. Det påregnes, at overlægen bidrager med 0,2 årsværk til varetagelsen af børnediabetes-funktionen ved Steno Diabetes Center, AUH.

Den børneendokrinologiske funktion er primært ambulant, men indlagte børn med sygdomme inden for endokrinologi eller diabetes er beliggende i Børn og Unges sengeafsnit 1. Sengeafsnit 1 har i alt 21 senge rummende indlagte børn inden for specialerne reumatologi, immunologi, neurologi, endokrinologi og diabetes, socialpædiatri, børnekræft, neurokirurgi og øjensygdomme.

Overlægen indgår i teamledelsen for pædiatrisk børneendokrinologi og i den samlede ledergruppe ved Børn og Unge, AUH. Afdelingen indgår i det nationale og internationale samarbejde om pædiatrisk endokrinologi og diabetes.

Overlægen indgår i bagvagt med mulighed for anden aftale afhængig af baggrund og kompetencer.

Funktionsbeskrivelse kan ses her og nærmere oplysninger om fagområdets opgaver og organisering kan fås ved henvendelse til cheflæge, ph.d. Jens Erik Veirum, tlf. 3071 5323.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for overlæger. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgning inkl. CV skal indsendes via denne hjemmeside ved at klikke på linket nedenfor. Der vil blive sendt en kvittering ved modtagelse af ansøgning.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om og dokumentation af egne kompetencer inden for hver af de 7 lægefaglige kompetenceområder. Oplysning om og dokumentation af de 7 lægefaglige kompetenceområder i forbindelse med ansøgningsprocessen. Yderligere info kan ses på Region Midtjyllands hjemmeside:
http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ansattelse-af-speciallager/

Ansøgningsfrist 26. juni 2022 (samtaler i uge 33-34).

Ansøgning kan kun sendes via stillingsannoncen.

For yderligere information om Aarhus Universitetshospital, besøg vores hjemmeside.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
Søg stillingen via “søg job”-knappen.