Overlæge i neurokirurgi med ansvar for implantation af vagusstimulatorer, ved Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital Ved Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital er en stilling som overlæge med vagtfunktion ledig til besættelse 01-02-2022 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Aarhus Universitetshospital varetager højtspecialiserede funktioner, regionale funktioner samt basisfunktioner for hospitalets optageområde.

Vi tilbyder et job med faglige udfordringer, hvor du som en af afdelingens overlæger skal deltage i og være med til fortsat at udvikle og forbedre organisationen i sammenhængende tværfaglige subspecialiserede ansvarsområder.

Om Hjerne- og Rygkirurgi
Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital har lands- og landsdelsfunktion med ansvar for neurokirurgisk hospitalsbehandling i Region Midtjylland. Desuden har afdelingen vestdansk landsdelsfunktion for modtagelse og behandling af patienter med traumatisk rygmarvsskade.

Vagtforhold: Overlægen vil indgå i den fælles Rygvagt, som deles mellem Hjerne- og Rygkirurgi og Ortopædkirurgi. Overlægen vil være med til at beskrive det kommende rygsamarbejde på AUH i samarbejde med Ortopædkirurgi.

Den lægelige normering omfatter ledende overlæge, professor, 18 speciallæger, 3 1. reservelæger, 2 reservelæger og 2 reservelæger i introduktionsstilling.

Hjerne- og Rygkirurgi er i betydelig grad subspecialiseret og har igennem de seneste år opbygget teamdannelse inden for områderne neuroonkologi, funktionel neurokirurgi, spinalkirurgi, vaskulær neurokirurgi, basis cranii kirurgi, neurokirurgi på børn, liquordynamiske sygdomme og neurotraumatologi.

Du kan læse mere om Hjerne- og Rygkirurgi på vores hjemmeside.

Kvalifikationer:
Det forudsættes, at ansøgeren er speciallæge i neurokirurgi, således at denne selvstændigt kan varetage patientbehandlingen i afdelingen.

Den primære opgave for overlægen er at varetage højtspecialiseret neurokirurgisk diagnostik og behandling inden for specialeplanens områder omhandlende vagusstimulation, neuroonkologi og traumatologi. Overlægen kan efter gensidig aftale blive tilknyttet det neuroonkologiske team på børn herunder kraniofacial kirurgi på børn.

Det forventes, at ansøgeren på ansættelsestidspunktet kan indgå i afdelingens nuværende arbejdsgange, samt fungere i det internt tværfaglige samarbejde med særlige ansvarsområder, samt det eksterne samarbejde med andre sygehusafdelinger, videnskabelige institutter, sociale myndigheder og andre for Hjerne- og Rygkirurgisk relevante samarbejdspartnere.

Der lægges vægt på åbenhed, dialog og samarbejdsevner, hvor disse også forventes at række ud over afdelingens rammer til andre afdelinger og til primærsektoren.
Overlægen forventes at kunne bidrage til et godt arbejdsmiljø.

I forhold til ansøgers personlige egenskaber lægges desuden stor vægt på loyalitet og ansvarlighed.

Ledelsesmæssig reference
Overlægen refererer generelt til afdelingsledelsen og indgår i afdelingens ledergruppe. Det forventes, at overlægen selvstændigt tager ansvar for de opgaver som varetages og for sit ressourceforbrug.

Organisatorisk placering/ledelsesansvar
Overlægens funktionsområde fordeles inden for basale faglige elementer herunder onkologi og traumatologi, men omfatter særligt ansvarsområde inden for vagus kirurgi i samarbejde med neuromodulationsteamet

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst samt lokale lønaftaler på AUH gældende for overlæger. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her. Skemaet bedes udfyldt og vedhæftet ansøgningen som Word fil.

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste.

Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de syv lægelige kompetenceområder med vægt på det særlige ansvar i stillingen.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.