Overlæge i Intern medicin: lungesygdomme Regionshospitalet Horsens En stilling som overlæge i intern medicin: Lungemedicin ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens er ledig til besættelse den 1. januar 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Medicinsk Afdeling søger en speciallæge i intern medicin; Lungemedicin, som har drive og lyst til at være med til at videreudvikle det lungemedicinske speciale. En overlæge, der er ledelsesinteresseret og med mod på at indgå i et stærkt tværfagligt team.

Ved Medicinsk Afdeling består lungeteamet af 4 speciallæger og 3 HU-læger i lungemedicin.  Vi har et tæt og velfungerende tværfagligt samarbejde med specialiserede sygeplejersker og terapeuter. Vi driver i fællesskab en særdeles velfungerende lungemedicinsk klinik og et velfungerende sengeafsnit i konstant udvikling. I Lungemedicinsk klinik arbejder vi med selvorganiserende team.

I hele Medicinsk Afdeling følger vi Regions Midtjyllands værdier: Dialog – Dygtighed –  Dristighed. Samt der fokuseres på faglig kvalitet og udvikling i en kultur præget af tillid, respekt og humor.

Vi tilbyder

  • En speciallægegruppe hvor det faglige fællesskab og samarbejde er prioriteret
  • En flad ledelsesstruktur med gode muligheder for at få afprøvet og implementeret nye tiltag
  • Et godt tværfagligt miljø
  • En afdeling hvor vores samarbejde med både interne og eksterne vægtes højt

Vi leder efter en kollega som

  • Er innovativ og interesseret i faglig udvikling
  • Er motiveret for at indgå i tætte tværfaglige teams
  • Har gode faglige og sociale kompetencer
  • Vil deltage i at uddanne yngre læger og sygeplejersker inden for lungemedicin

Stillingen indeholder som udgangspunkt vagtforpligtigelse i speciallægevagtlaget som tilstedeværelsesvagt, men med mulighed for forhandling af vagtfritagelse. Derudover deltager afdelingslægen sammen med afdelingens øvrige speciallæger i stuegang i weekend og på helligdage både i medicinsk afdeling og som medicinsk læge i Akutafdelingen.

Se funktionsbeskrivelse her.

Medicinsk Afdeling
Medicinsk afdeling er en intern medicinsk afdeling med funktioner på 2 matrikler i Horsens og Skanderborg Sundhedscenter.  Afdelingen har i alt 68 sengepladser plus 8 årstidsvarieret sengepladser, et dagafsnit i tilknytning til sengeafsnittet og stor ambulant drift. Medicinsk Afdeling dækker specialerne endokrinologi, kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi/hepatologi, geriatri og reumatologi. Desuden et dialyseafsnit på Regionshospitalet Horsens der drives i samarbejde med Nyremedicinsk Afdeling, AUH.

Regionshospitalet Horsens er akuthospital. Akutte hjertepatienter modtages direkte i Hjertemedicinsk sengeafsnit. Øvrige akutte patienter modtages hovedsagelig via hospitalets Akutafdeling.

Undervisningsforpligtelse
Medicinsk afdeling er klassificeret til 15,5 hoveduddannelsesforløb i intern medicin – heraf 3 i lungesygdomme, 1 hoveduddannelsesforløb i Akutmedicin, 6,5 hoveduddannelsesforløb i almen medicin, 13 introduktionsstillinger og 4 i KBU. Det påhviler overlægen at deltage i uddannelsen af disse læger.  Herudover undervises medicinstuderende og Medicinsk Afdelings eget personale.

Der er mulighed for at deltage i forskningsarbejde.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse og aflønningen skal forhandles med Foreningen af Speciallæger.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Ansøgning
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller, og der udfyldes skema til faglig bedømmelse.  Fagligt bedømmelsesskema udfyldes elektronisk, når ansøgningen og anden dokumentation fremsendes elektronisk.

Ansøgningsfrist 14. august 2022.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 5. september 2022.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen eller aftale om besøg i afdelingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Thomas Hahn, tlf. 4158 1729.

Læs om hospitalet og de aktuelle udviklingsprojekter på www.Regionshospitalet-horsens.dk

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.