Overlæge, Gyn/Obs, Herning Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Regionshospitalet Herning

Ansøgningsfrist: 01/08/2021 Gyn-obs., Herning

Overlæge

Overlægestilling ledig til besættelse pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale.

Er du til faglige udfordringer, gode kollegaer og et stærkt tværfagligt sammenhold?
Kan du lide at udfordre vanetænkning og gå nye veje?
Vil du med ud på vores nye hospital i Gødstrup?
Du er velkommen på vores hold!

Vi søger en speciallæge med dokumenteret erfaring inden for gynækologi og obstetrik, og interesse inden for almen gynækologi.
Overlægen skal være en del af vores gynækologiske team.

Ved ansøgning til overlægestillingen skal der gøres opmærksom på, at ansøger skal have 5 års ansættelse som speciallæge for at komme i betragtning, uden der skal søges dispensation

Faglig og organisatorisk profil
Gynækologisk/obstetrisk afdeling ledes af den ledende overlæge og chefjordemoderen.

Gynækologi:
Afdelingen har alle gynækologiske forløb på Regionshospitalet Herning. Der er ca. 15.000 ambulante
besøg/år. Afdelingen varetager, ud over den kirurgiske behandling af de benigne gynækologiske sygdomme, herunder robotassisteret kirurgi, urogynækologi, og gynækologisk endokrinologi. I ambulatoriet er der en velfungerende ambulant mini-hysteroskopi funktion.

Obstetrik:
Der er årligt godt 3.200 fødsler i Herning og Holstebro. Alle risikofødsler fra graviditetsuge 28+0 er samlet i Herning. Fødslerne samles på Regionshospitalet Gødstrup ultimo 2021/primo 2022, når hospitalet er indflytningsklart.
Der er ca. 20.000 ambulante obstetriske besøg/år.
Afdelingen har et tæt samarbejde med børneafdelingens neonatalafsnit.

Afdelingen er karakteriseret ved et usædvanligt godt arbejdsmiljø, hvor tværfaglighed og respekt for vores samarbejdspartnere er i højsædet. Vi arbejder systematisk med kvalitetsforbedring i henhold til retningslinjerne fra Dansk Selskab For Patientsikkerhed.

Forskning og Uddannelse:
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling har et aktivt og veletableret forskningsafsnit. I Hospitalsenheden Vest er forskning og uddannelse i sundhed en forudsætning for patientbehandling af højeste kvalitet og løsning af nogle af samfundets største udfordringer. Derfor er forskning en naturlig del af hospitalets vision, mission og strategi.  Aktiviteterne er samlet i NIDO|danmark.

Vi er et stort ambitiøst akuthospital, der skal tilbyde en nær og fagligt stærk sundhedstjeneste til en
befolkning på omkring 300.000 mennesker i Midt- og Vestjylland. Det er derfor afgørende, at hospitalet rummer og udvikler gode vilkår for forskningen.

NIDO|danmark skal være med til at sikre, at uddannelse og undervisning er baseret på den nyeste pædagogiske viden, at det formidlede indhold baserer sig på anerkendt viden og forskning, og at det nye hospital i Gødstrup bliver en af landets mest attraktive uddannelsesinstitutioner. NIDO|danmark kommer til at være samlingspunkt for uddannelse og forskning på tværs af afdelingerne på hospitalet.

Lægefaglige teams:
Afdelingens lægestab arbejder i et af nedenstående teams:
– obstetrik, herunder ultralyd og prænatal diagnostik
– urogynækologi herunder prolapskirurgi
– gynækologisk-endokrinologi, adnekskirurgi, hysteroskopi, herunder ambulant mini-hysteroskopi
– almen gynækologi herunder TLH operationer og robotassisterede operationer samt endometriosekirurgi.

Lægenormering
16 speciallæger og 12 yngre læger heraf fire i hoveduddannelse
Speciallægerne er i tilstedeværelsesvagt i hhv. Herning og Holstebro. Forvagten passes i
Herning af yngre læger I- og H- stilling. I Holstebro er der en overlæge i tilstedeværelsesvagt.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Overlægen skal være med til at sikre en fortsat høj faglig udvikling inden for det almen gynækologiske område, baseret på evidens og tværfaglighed.
Der kan forventes varierende arbejdstider.

Personprofil
Vi forventer, at du
– er speciallæge i gynækologi og obstetrik
– er forskningsaktiv
– har dokumenteret erfaring inden for gynækologi og obstetrik, herunder operative kompetencer
– er fagligt inspirerende og initiativrig
– besidder gode samarbejdsevner
– er serviceminded over for både patienter og afdelingens samarbejdspartnere.

Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af stillings- og
funktionsbeskrivelsen.
Søges stillingen som overlæge bør ansøgere i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands “Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for disse områder.
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden
for hvert af de 7 kompetenceområder.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk  eller ved at kontakte ledende overlæge Maria Halberg på tlf.nr. 7843 4610.

Ansættelse fra 1. oktober 2021 eller efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en
tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 1-8-2021.

”Stillings- og funktionsbeskrivelse for stillingen”

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job