Overlæge Enhed for Lindrende Behandling/Palliativt Team, Kræftafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup En stilling som overlæge ved Enhed for Lindrende Behandling/Palliativt Team, Kræftafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup er ledig til besættelse snarest muligt.

Dette job er udløbet

Palliativt Team varetager den specialiserede palliative indsats på Regionshospitalet Gødstrup og i Regionshospitalet Gødstrups optageområde.
Teamet har cirka 120 patienter tilknyttet. De patienter, som er tilknyttet teamet, har livstruende sygdom og deraf afledte komplekse, palliative problemstillinger.
Palliativt Team kan tilse patienterne i eget hjem, ambulant eller under indlæggelse på Regionshospitalet Gødstrup.

Palliativt Team hører administrativt under Kræftafdelingen, og er geografisk hjemmehørende på Regionshospitalet Gødstrup, Hospitalsparken i Herning.

Den 1. november 2020 åbnede et selvstændigt Palliativt sengeafsnit med i alt 6 senge, hvor lægerne ansat i Palliativt Team står for stuegangsfunktionen. I forbindelse med udflytningen til Gødstrup, er der sket en udvidelse af kapaciteten til i alt 9 sengepladser.

Lægerne tilknyttet Palliativt Team varetager derudover det lægelige arbejde på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande, hvor man råder over 12 senge.

Overlæger, i Palliativt Team, har efter opnåelse af passende anciennitet mulighed for at indgå i en palliativ beredskabsvagt, som dækker hele Region Midt. Der er tale om en frivillig konsulentordning. Der foreligger FAS-godkendt vagtaftale.

Dansk Selskab for Palliativ Medicin har godkendt Palliativt Team, som uddannelsessted med henblik på opnåelse af fagområdegodkendelse i palliativ medicin.

Teamet arbejder tværfagligt. Aktuelt er der 3 faste overlæger og 2 afdelingslæge ansat i teamet. Herudover består teamet af sygeplejersker, fysioterapeut(er), psykolog, sekretærer, farmaceut og præst.

Tværfagligt løser Palliativt Team en lang række undervisnings- og udviklingsopgaver i primær og sekundærsektor for at understøtte og udvikle den basale palliative indsats i Regionshospitalet Gødstrups optageområde.

Dine kvalifikationer:

  • Speciallæge i et for palliativ medicin relevant speciale
  • Dokumenteret interesse i eller klinisk erfaring med palliativ medicin
  • Dokumenteret undervisningserfaring
  • Godkendelse som fagområdespecialist er ønskelig (kan evt. erhverves efter ansættelsen)
  • Gode samarbejds- og kommunikationsevner med særlig forståelse for tværfaglig behandling og tværsektoriel indsats
  • Interesse for udvikling af den palliative indsats lokalt og regionalt
  • Lyst og evner til at indgå i udviklings- og forskningsprojekter
  • IT-kompetencer på brugerniveau

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansættelsesforhold:
Du bliver ansat i Kræftafdelingen og vil referere til afdelingens cheflæge Hanne Linnet.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest samt en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfrist onsdag d. 24.08.2022
Samtaler forventes afholdt onsdag den 07.09.2022
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske i Enhed for Lindrende Behandling/Palliativt Team Lisa Nørgaard Lauritsen tlf. 2036 0860 eller til cheflæge Hanne Linnet på tlf. 4020 6602.

Du kan søge stillingen ved at klikke på “send ansøgning” vedhæft din ansøgning og dit CV.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på www.regionshospitalet-goedstrup.dk/job

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.