Overlæge eller afdelingslæge til Tværfagligt Smertecenter, Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge Vi søger en overlæge eller afdelingslæge til Tværfagligt Smertecenter Køge; Anæstesiologisk Afdeling.

Dette job er udløbet

Stillingen kan blive på deltid, uden vagtforpligtigelse og med tiltrædelse snarest.

Er du interesseret i, at

 • Arbejde i et multiprofessionelt team med et helhedsorienteret syn på patientforløb – der følger hospitalets strategi ”patienten er alt”?
 • Deltage i optimering af disse patientforløb til gavn for patienten på
 • Regionens nye universitetshospital?
 • Yde en indsats i uddannelse og forskning med patienten som partner?

Så har vi måske stillingen for dig.

Vi tilbyder

 • Et engageret tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter og sekretærer der alle er åbne for forandringer
 • Strukturerede forløb med tværfaglige undervisningstilbud, som du kan sætte dit præg på
 • Post- og prægraduate uddannelsesforløb
 • Mulighed for forskning i kroniske smertetilstande

Vi forventer, at du

 • Påtager dig det lægefaglige ansvar, der ligger i et tværfagligt behandlerteam
 • Er speciallæge i relevant speciale og har udvist tidligere eller nuværende interesse for smertebehandling gerne fra et tværfagligt miljø
 • Har gennemført eller er villig til at gennemføre smerteuddannelse på højere niveau
 • Er team-player og bidrager positivt til udviklingen i centret i de områder, der har din særlige interesse

Om afdelingen

Udover Smertecentret består Anæstesiologisk afdeling af anæstesi-, operations-, opvågnings- og intensiv afsnit og en Sterilcentral. Afdelingen har desuden et forskningsafsnit, hvortil en professor i perioperativ smertebehandling er tilknyttet.

Om afsnittet

Aktuelt er vi fire læger; fire sygeplejersker, to psykologer, to fysioterapeut og fire sekretærer. Endvidere er der tilknyttet socialrådgiver, uddannelsessøgende læge og sekretær.

Løn- og ansættelsesvilkår

Følger overenskomst indgået mellem FAS eller FAYL med Danske Regioner. Tiltrædelse snarest.

Faglig bedømmelse

Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgers cv, der bedes forholde sig konkret til de syv kompetenceroller.

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge Thomas Peter Enggaard, teng@regionsjaelland.dk, 24 24 20 74 eller ledende overlæge Erland Pedersen, ep@regionsjaelland.dk, 47 32 63 01.

Ansøgningen

Hvis du ønsker at søge stillingen skal du trykke på “Søg jobbet” i bunden af annoncen.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh