Overlæge eller afdelingslæge, Operation og intensiv Kom og vær med til at udfylde rammerne i vores nye hospital i Gødstrup.

Ansøgningsfrist: 14/08/2022 Regionshospitalet Gødstrup

En overlæge- eller afdelingslægestilling i Operation og Intensiv, Regionshospital Gødstrup, med primær funktion på anæstesiafsnittet er ledig til besættelse 1.10.2022 eller efter aftale.

Vi søger en speciallæge med særlig interesse for klinisk anæstesi. En ansøger med erfaring inden for anæstesi til et eller flere af de specialer, vi servicerer i Gødstrup vil være en fordel. Den rette ansøger får mulighed for at få fagligt ansvar og stor indflydelse på udviklingen i afsnittet.

Om afdelingen
Operation og Intensiv er en afdeling med stor berøringsflade.

Operationsgangen leverer knap 20.000 anæstesiydelser årligt. Heraf udgør børneanæstesi 1.400. De kirurgiske specialer dækker urinvejs-, ortopæd-, abdominal-, øjen- og øre-næse-halskirurgi samt gynækologi og obstetrik.

Der ydes anæstesiologisk assistance til akutte kald i hele huset samt Curosurf behandling. Herudover anæstesi til hhv. DC-konvertering og ECT-behandling.
Perioperativt afsnit er aktiv medspiller i effektiv og patientsikker afvikling af operationsprogrammet gennem forberedelse til operation; fx blokadeanlæggelse og forberedelse af akutte patienter til hofte- og abdominalkirurgi.
Afdelingens intensive terapiafsnit har 12 senge med årligt 1.250 patienter. Der er et aktivt forskningsmiljø i afsnittet .
Afdelingens læger deltager i dækning af vagter på akutlægebilen placeret i Herning. Det er planen at lægebilen gradvist integreres i afdelingen.
Afdelingen har et levende uddannelsesmiljø og deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter fra Aarhus Universitet samt uddannelsen af speciallæger på både introduktions- og hoveduddannelsesniveau.
Der er blandt kolleger etableret en samkørselsordning fra Aarhus og der er gode togforbindelser med trinbræt i Gødstrup.

Lægenormering
18 overlæger, 13 afdelingslæger, 4 læger i hoveduddannelse og 5 i introstillinger.

Stillingen
Det er afdelingslægens/overlægens opgave sammen med afdelingens øvrige speciallæger, at:

  • Sikre hensigtsmæssig drift med fokus på høj kvalitet, udvikling, effektivitet og patienttilfredshed
  • Bidrage til det gode arbejdsmiljø i afdelingen.
  • Støtte et godt og effektivt samarbejde med hospitalets øvrige specialer.

Vi kan tilbyde:

  • Indflydelse på hvordan fremtidens operationsgang skal drives.
  • Et stærkt fagligt miljø såvel mono- som tværfagligt.
  • Mulighed for efteruddannelse.
  • Et erfarent og engageret sygeplejepersonale.
  • En arbejdsplads med fokus på det gode arbejdsmiljø, samarbejde og høj grad af patientsikkerhed.

Speciallægerne er primært tilknyttet enten Intensivbehandlingsafsnit eller Anæstesiafsnittet, der også dækker funktioner på perioperative afsnit. I dagligdagen hjælper vi hinanden i afsnittene, og vi har fælles morgenkonference.
Der er tre speciallæger/HU-læger i tilstedeværelsesvagt, Intensivvagt, operationsvagt og akut-anæstesivagt. Den enkelte speciallæge er tilknyttet et til to af disse vagtlag. Funktioner i dagtid og vagtarbejde tilstræbes så sammenhængende som muligt.
Der er etableret en gruppe af speciallæger, som varetager anæstesi til børn under 2 år. Deltagelse heri er muligt for den rette ansøger.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for disse områder.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomster indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger eller FAS.
Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Stillings- og funktionsbeskrivelse Overlæge
Stillings- og funktionsbeskrivelse Afdelingslæge

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Chefsygeplejerske Bente Kowal tlf. 20238766/mail: benkow@rm.dk
Ledende Overlæge Operationsgangen Rikke Mærkedahl, tlf. 20669445/mail: rikmae@rm.dk
Ledende Overlæge Intensiv Afsnit Robert Winding, tlf. 20967455/mail: Robwin@rm.dk vedr. intensiv
Ledende Overlæge Perioperativt afsnit Christian Viggo Nielsen, tlf. 26184278/mail: chrvigni@rm.dk

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i PDF- eller Word format.
Ansøgningen skal være os i hænde senest 14. august 2022.
Ansættelsessamtaler afholdes uge 34.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.