Overlæge, AUH, Hjertesygdomme En stilling som overlæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse snarest.

Dette job er udløbet

Stilling ønskes besat med en speciallæge i kardiologi.

Overlægen skal i samarbejde med afdelingens øvrige overlæger deltage i afdelingens kliniske funktion, udvikling og forskning, herunder med særlig funktion indenfor non-invasiv, ambulant og stationær udredning og behandling af hjerteklapsygdomme op til højt-specialiseret niveau.

Det forventes, at overlægen deltager i multidisciplinære konferencer omhandlende hjerteklapsygdom. Det forventes, at overlægen på sigt kan deltage med højt specialiseret kompetence indenfor transesophageal ekkokardiografi ved perkutane AV-klap interventioner

Overlægen skal besidde en velfunderet og relevant forskningsmæssig baggrund.

Afdelingen deltager i undervisning af medicinske studenter og yngre læger i uddannelsesstillinger, og det forventes, at ansøgeren deltager heri.

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller. Ansøgningen bør være udfærdiget under hensyntagen til Region Midtjyllands retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger, således at der sammen med ansøgningen indsendes udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Begge dele kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside www.regionmidtjylland.dk  under Sundhed -> uddannelse -> lægelig uddannelse -> ansættelse af speciallæger.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for speciallæger. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Funktions- og afdelingsbeskrivelse kan rekvireres hos cheflæge Christian Gerdes, jenger@rm.dk,  Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.

Stillingen kan søges via nedenstående link. Der vil blive sendt en kvittering ved modtagelse af ansøgning.

For yderligere information om Aarhus Universitetshospital og Hjertesygdomme, se evt. http://www.auh.dk.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.