Overlæge/Afdelingslæge til Enhed for Lindrende Behandling i Horsens pr. 1. december 2021 eller efter aftale. Enhed for Lindrende Behandling i Horsens er en del af Bedøvelse, Operation og Intensiv og tager, sammen med praktiserende læger og hjemmesygeplejersker, vare på patienter med livstruende sygdom og komplekse palliative problemstillinger i Hedensted, Horsens, Odder og Skanderborg Kommuner.

Dette job er udløbet

Enhedens læger ser henviste patienter i disse kommuner ved ambulante besøg og følger op sammen med de øvrige faggrupper.
Desuden skiftes de tre læger til at gå stuegang tre dage ugentligt på Gudenå Hospice i Brædstrup og én dag ugentligt hos de medicinske, kirurgiske og gynækologiske patienter, der også har komplekse palliative problemstillinger.
Såvel hospitalets læger som praksislæger henter råd om palliation hos os, lige som vi – sammen med teamets andre faggrupper – står for undervisning af sundhedsfaglige personer.
I enheden er vi en sekretær, tre læger, to sygeplejersker, en fysioterapeut, en psykolog, hospitalspræsten og en afdelingssygeplejerske; alle indgår i det tværfaglige samarbejde omkring patient og pårørende.
Du vil i dit daglige arbejde referere til den funktionsansvarlige overlæge i Enhed for Lindrende Behandling som indgår i funktionsledelse sammen med afdelingssygeplejersken.

Vi tilbyder
• et spændende og udfordrende arbejde på et velfungerende, tværfagligt hold, hvor vi stræber efter at optimere hver af vore patienters behandling med fokus på både fysiske, psykiske, eksistentielle og sociale udfordringer
• afvekslende arbejde i dagtid på hverdage med kontinuitet i forløb, idet hver patient har kontaktlæge og -sygeplejerske fra første kontakt
• deltagelse i videreudvikling af den palliative medicin, såvel lokalt som regionalt
• eventuelt mulighed for indtræden i Region Midts palliative vagtordning, afhængigt af erfaring • supervision seks gange årligt med supervisionsspecialiseret psykolog

Vi forventer, at du
• er speciallæge inden for relevant speciale (for eksempel anæstesiologi, geriatri, intern-, arbejds- eller almen medicin eller onkologi)
• interesserer dig for at arbejde med patienter, som har behov for lindrende behandling, og deres pårørende
• gerne – men ikke nødvendigvis – har (eller er i gang med) den nordiske uddannelse i palliativ medicin eller tilsvarende
• er indstillet på at tage en palliationsuddannelse, hvis du ikke allerede har det
• har undervisningserfaring
• er energisk, fleksibel og rigtig god til kommunikation
• har lyst til – og evner for – tværfagligt samarbejde
• deltager i kvalitetsarbejde og løbende ser og udvikler forbedringer i Enheden
• har fokus på effektiv og hensigtsmæssig anvendelse af Enhedens ressourcer
• er med til at sikre at Enhedens aktivitets- og kvalitetsmål opfyldes
• tager ansvar for patientsikkerhed og patienttilfredshed

Stillingsbetegnelse afhænger af ansøgers kvalifikationer og erfaring inden for specialiseret palliativ indsats. Der er udarbejdet krav for godkendelse som fagområdespecialist i Palliativ Medicin af Dansk Selskab for Palliativ Medicin – www.palliativmedicin.dk. Af ansøgere der indkaldes til samtale til stillingen som overlæge, gennemføres faglig bedømmelse. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder, hvis der søges en overlægestilling. Ansøgeren bør i alle tilfælde forholde sig til de 7 lægeroller i ansøgningen og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for områderne i fagligt bedømmelsesskema, der udfyldes elektronisk, når ansøgning og anden dokumentation fremsendes via nedenstående link.

Afhængigt af ansøgers kvalifikationer sker ansættelse enten som afdelingslæge efter gældende overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioner eller som overlæge efter overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af lokalløn og forhandles med den faglige organisation.
Se stillings- og funktionsbeskrivelse for overlægestillingen her.

En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til funktionsansvarlig overlæge Karen Malle på tlf. 2556 1939 eller oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe på tlf. 2330 5689. Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er 24. oktober 2021. Vi afholder ansættelsessamtaler den 23. november 2021. Se i øvrigt mere på www.regionshospitalet-horsens.dk.

Vi inviterer til åbent hus for interesserede mandag den 11/10 kl. 16 – 17 på Gudenå hospice. Her er der mulighed for at stille spørgsmål til stillingen og møde lægerne fra Enhed for Lindrende Behandling, samt hospicechefen på Gudenå hospice. Vi byder på en forfriskning til de fremmødte. Der er tilmelding til arrangementet med tilmelding senest samme dag kl. 10, til sekretær på Gudenå Hospice: 76 29 66 66.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.