Overlæge/afdelingslæge i Palliativt Team, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest En stilling som overlæge eller afdelingslæge ved Palliativt Team, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest (HEV), er ledig til besættelse pr. 1. maj 2020 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Palliativt Team varetager den specialiserede palliative indsats på HEV og i HEV’s optageområde. Teamet har cirka 120 patienter tilknyttet. De patienter, som er tilknyttet teamet, har livstruende sygdom og deraf afledte komplekse, palliative problemstillinger. Palliativt Team kan tilse patienterne i eget hjem, ambulant eller under indlæggelse på HEV.
Palliativt Team hører administrativt under Onkologisk Afdeling, HEV, og er geografisk hjemmehørende i Onkologihuset på Herning Sygehus. Palliativt Team råder over tre palliative senge i Onkologisk Sengeafdeling. Der er planlagt en udvidelse af kapaciteten til i alt 9 sengepladser i forbindelse med udflytning til det nye supersygehus i Gødstrup ultimo 2020.

Lægerne tilknyttet Palliativt Team, HEV, varetager det lægelige arbejde på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande, hvor man råder over 12 senge.

Overlæger i Palliativt Team har efter opnåelse af passende anciennitet mulighed for at indgå i en palliativ beredskabsvagt, som dækker hele Region Midt. Der er tale om en frivillig konsulentordning. Der foreligger FAS-godkendt vagtaftale.

Dansk Selskab for Palliativ Medicin har godkendt Palliativt Team, HEV, som uddannelsessted mhp. opnåelse af fagområdegodkendelse i palliativ medicin.
Teamet arbejder tværfagligt. Aktuelt er der tre faste overlæger i teamet. Herudover består teamet af sygeplejersker, fysioterapeut, psykolog, sekretærer, farmaceut og præst.
Tværfagligt løser Palliativt Team en lang række undervisnings- og udviklingsopgaver i primær og sekundærsektor for at understøtte og udvikle den basale palliative indsats i HEV’s optageområde.

Dine kvalifikationer:

  • Speciallæge i et for palliativ medicin relevant speciale
  • Dokumenteret interesse i eller klinisk erfaring med palliativ medicin
  • Dokumenteret undervisningserfaring
  • Godkendelse som fagområdespecialist er ønskelig (kan evt. erhverves efter ansættelsen)
  • Gode samarbejds- og kommunikationsevner med særlig forståelse for tværfaglig behandling og tværsektoriel indsats
  • Interesse for udvikling af den palliative indsats lokalt og regionalt
  • Lyst og evner til at indgå i udviklings- og forskningsprojekter

Stillings- og funktionsbeskrivelse overlæge/afdelingslæge

Ansættelsesforhold:
Du bliver ansat i Onkologisk Afdeling, HEV, og vil referere til afdelingens ledende overlæge Hanne Linnet.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest samt en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfrist den 4. marts 2020
Samtaler forventes afholdt i uge 11 eller 12.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge i Palliativt Team Merete Paludan på tlf. 20491667 eller til ledende overlæge Hanne Linnet på tlf. 40206602.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.