Øjensygdomme, AUH, søger teamansvarlig overlæge indenfor det kataraktkirurgiske område Ved Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital, er en stilling som teamansvarlig overlæge med hovedfunktion på kataraktområdet ledig til besættelse 1. maj 2021 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et godt fagligt miljø, hvor du skal være med til at styrke Øjensygdommes faglige profil som teamleder for en af afdelingens højt specialiserede funktioner.

Udover at være ansvarlig for kataraktfunktionen vil det også være muligt, efter ønske, at indgå i et andet subspeciale.

Stillingen ønskes besat af en speciallæge i oftalmologi, som har dokumenteret faglig baggrund og kirurgisk erfaring til at tage ansvar for Øjensygdommes højt specialiserede funktion på kataraktområdet, og som målrettet fortsat vil udvikle sine kompetencer og bidrage til at udvikle faget og den faglige profil i Øjensygdomme. Du skal have interesse i at uddanne og supervisere og besidde flair for faglig teamledelse og tværfagligt teamsamarbejde.

Der lægges vægt på dokumenteret videnskabelig erfaring i form af en ph.d.-grad samt interesse for aktiv deltagelse i det videnskabelige arbejde.

Du skal fungere som drivkraft for at tegne afdelingens profil inden for behandlingen af katarakt og medvirke til at sikre effektive patientforløb med høj kvalitet samt inddrage patienter og pårørende. Du skal indgå i et tæt samarbejde med Øjensygdommes kataraktfunktion i Silkeborg samt med afdelingens øvrige kataraktkirurger og øvrige teams, herunder særligt corneateamet og det refraktive team.

Du får mulighed for at indgå i en stor speciallægegruppe, hvor faglig sparring initierer fælles faglig retning og sikrer et højt fagligt niveau på en universitetsafdeling.

Der lægges endvidere vægt på gode evner for dialog og samarbejde, og det forventes, at der bidrages til et godt tværfagligt arbejdsmiljø.

Vi søger en overlæge, som kan og vil tage et fagligt og organisatorisk ansvar i tæt samarbejde med afdelingsledelsen, og som vil være med til at udvikle kataraktområdet i tæt samarbejde mellem kataraktteamet på AUH og AUH Øjenklinikken i Silkeborg.

Du vil desuden indgå som medlem af afdelingens ledergruppe.

Du skal være med til at sikre god dialog og høj kvalitet i det daglige arbejde, såvel internt på afdelingen som med relevante samarbejdspartnere.
Øjensygdomme, AUH, er en universitetsafdeling med højt specialiserede funktioner inden for specialet, regionsfunktioner samt basisfunktioner for hospitalets optageområde.

Øjensygdomme har en stor forskningsaktivitet, der ledes af afdelingens lærestolsprofessor. Afdelingen lægger stor vægt på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning. Der arbejdes tværfagligt om de enkelte patientforløb i teams med inddragelse af patient og pårørende.
Inden for forskning er der et udbredt samarbejde med andre afdelinger/institutioner og med andre nationale og internationale forskningsnetværk.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til aftale vedrørende overlæger indgået mellem Danske Regioner og FAS. Der er tale om en fuldtidsstilling. Stillingen er med vagtfunktion (beredskabsvagt). Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra ”de 7 lægefaglige kompetencer”.

Funktions- og opgavebeskrivelse for stillingen kan hentes her.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:

Afdelingsledelsen v. Lone Hauritz på 2371 4733
Lærestolsprofessor Toke Bek på 3031 5636
Overlæge Anders Ivarsen på 2334 6770
Afdelingslæge Kathrine Tilma på 2388 2126

Spørgsmål til ansøgningen og proceduren kan rettes til sekretær Eva Raagaard Nielsen på 7845 4644.

Ansættelsessamtaler afholdes den 23. februar 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.