Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital, søger erfaren overlæge i oftalmologi til katarakt teamet i Aarhus, med funktion i Silkeborg Øjensygdomme, Aarhus universitetshospital søger to erfarne kataraktkirurger til kataraktteamet

Dette job er udløbet

Din primære funktion vil være at bidrage til supervision og oplæring af kataraktkirurger. Det vil fortrinsvist foregå på Øjenklinikken, Regionshospitalet Silkeborg, der er en del af Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital (AUH).

Klinikken har fungeret i nogle år og er under rekonstruktion, en proces, som du vil være en del af.

Klinikken i Silkeborg er en del af kataraktteamet, og planlægning af hverdagen sker sammen med den teamansvarlige for kataraktteamet. Vi forestiller os, at du vil have 2-3 dage i Silkeborg ugentligt sammen med en mindre erfaren kollega, som du vil skulle oplære og supervisere. Programmerne planlægges, så der er tid til god oplæring, og det er vigtigt, at du brænder for at lære fra dig og ser en værdi i denne opgave, da det er en kerneopgave for afsnittet.

Stillingen vil være i kombination med et andet subspeciale, som vil skulle varetages i Aarhus. Hvis den primære interesse er grå stær-kirurgi, kan der også blive tale om en dedikeret stilling til det og evt. kunne indgå i katarakt teamets øvrige funktioner på Øjensygdomme, AUH.

På Øjenklinikken i Silkeborg ønsker vi at gentænke organiseringen, og du vil være inddraget i den videre proces. Afsnittet er normeret til fire speciallæger og en optometrist, der sammen med sygeplejersker og sekretærer varetager en velfungerende kataraktklinik for regionens borgere.

Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt. Der er tale om en fuldtidsstilling med vagtfunktion på AUH, når kvalificeret.

Med udgangspunkt i den nye organisering tilbyder vi et spændende og udfordrende job
i et godt fagligt miljø. Udover at være en af de primære erfarne kirurger i Øjenklinikken i Silkeborg, får du også mulighed for at indgå i et andet subspeciale på Øjensygdomme, AUH, afhængig af ønsker, erfaringsniveau og afdelingens behov inden for subspecialet – hvor vi kan tilbyde et højt fagligt niveau og mulighed for sparring på højeste niveau i en stor speciallægegruppe. Det vil være relevant at redegøre for ønsker og erfaring i din ansøgning. Gerne dokumenteret.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i oftalmologi, som allerede er rutineret
selvstændig kataraktkirurg med erfaring nok til at kunne varetage oplæring, supervision og hjælp til mindre erfarne kolleger, og som har interesse for uddannelse og supervision. Ønske og erfaring inden for et subspeciale vil også have betydning.

Vi søger én, som kan og vil tage et fagligt og organisatorisk ansvar i tæt samarbejde
med den teamansvarlige og afdelingsledelsen på Øjensygdomme, AUH, og som vil være med til at udvikle kataraktområdet i tæt samarbejde med afdelingens og regionens øvrige
kataraktfunktioner.

Du skal være med til at sikre dynamik, dialog og høj kvalitet i det daglige arbejde, såvel
internt på afdelingen som på tværs af hospitalerne i regionen og med relevante øvrige
samarbejdspartnere. Der lægges vægt på interesse for aktiv deltagelse i det
videnskabelige og i det organisatoriske arbejde. Der lægges endvidere vægt på gode
evner for dialog og samarbejde, og det forventes, at der bidrages til et godt tværfagligt
arbejdsmiljø.

Øjensygdomme, AUH, er en universitetsafdeling med højt specialiserede funktioner
inden for specialet, regionale funktioner samt basisfunktioner for hospitalets
optageområde.

Øjensygdomme har en stor forskningsaktivitet, der ledes af afdelingens
lærestolsprofessor. Afdelingen lægger stor vægt på tværfagligt og tværsektorielt
samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning. Der arbejdes tværfagligt omkring
de enkelte patientforløb i teams med inddragelse af patient og pårørende. Inden for
forskning er der et udbredt samarbejde med andre afdelinger/institutioner og med
andre nationale og internationale forskningsnetværk.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er
betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema udfyldes som en del af ansøgningsprocessen.

Stillings- og funktionsbeskrivelse for stillingen kan hentes her.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos afdelingsledelsen ved cheflæge Rune Salling Holmbjørn, runhol@rm.dk, tlf. 5133 9856, chefsygeplejerske Lone Hauritz på tlf. 2371 4733 eller katarakt-teamansvarlig overlæge, Jesper Bregnhøj,4226 8484.

Spørgsmål til ansøgningen i øvrigt og proceduren kan rettes til sekretær Eva Raagaard
Nielsen på 7845 4644.

Ansættelsessamtaler afholdes den 23.august 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.