Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital, søger en afdelingslæge i oftalmologi indenfor det kataraktkirurgiske område til klinikken i Silkeborg Regionsrådet har netop besluttet, at Øjenklinikken på regionshospitalet i Silkeborg skal organiseres under Øjensygdomme på Aarhus Universitetshospital (AUH). Den nye organisering åbner op for spændende muligheder for at bidrage til en succesfuld opstart af klinikken i Silkeborg og til på sigt at indgå i en kombinationsstilling, hvor der bliver mulighed for at indgå i andet subspeciale i en funktion på Øjensygdomme, AUH.

Dette job er udløbet

På Øjenklinikken i Silkeborg vil der i løbet af 1-2 år blive ansat 4 speciallæger i faste stillinger og en optometrist, der sammen med sygeplejersker og sekretærer skal etablere en rigtig god kataraktklinik for regionens borgere.

På klinikken i Silkeborg, er der derfor nu en nyoprettet stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter med hovedfunktion inden for kataraktområdet.

Med udgangspunkt i den nye organisering tilbyder vi et spændende og udfordrende job i et godt fagligt miljø, hvor du, udover at dygtiggøre dig inden for det kataraktkirurgiske felt, også får mulighed for at indgå i et andet subspeciale på Øjensygdomme, AUH, hvor du skal være med til at styrke robustheden i specialet og den faglige profil og udvikling i Øjensygdomme, AUH, og Øjenklinikken i Silkeborg. Du får også mulighed for at indgå i en stor speciallægegruppe på AUH, hvor faglig sparring initierer fælles faglig retning og sikrer et højt fagligt niveau på en universitetsafdeling.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i oftalmologi, som har særlig interesse i at specialisere sig yderligere. Vi søger en afdelingslæge, der er oplært indenfor kataraktkirurgi, eller som vil indgå i oplæring indenfor dette subspeciale. Der er tale om en fuldtidsstilling.

Vi søger en afdelingslæge, som kan og vil tage et fagligt medansvar, og som vil være med til at udvikle kataraktområdet i tæt samarbejde med afdelingens og regionens øvrige kataraktkirurger.

Du skal være med til at sikre dynamik, dialog og høj kvalitet i det daglige arbejde, såvel internt på afdelingen som på tværs af hospitalerne i regionen og med relevante øvrige samarbejdspartnere. Der lægges vægt på interesse for aktiv deltagelse i det videnskabelige og i det organisatoriske arbejde. Der lægges endvidere vægt på gode evner for dialog og samarbejde, og det forventes, at der bidrages til et godt tværfagligt arbejdsmiljø.

Øjensygdomme, AUH, er en universitetsafdeling med højt specialiserede funktioner inden for specialet, regionale funktioner samt basisfunktioner for hospitalets optageområde.

Øjensygdomme har en stor forskningsaktivitet, der ledes af afdelingens lærestolsprofessor. Afdelingen lægger stor vægt på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning. Der arbejdes tværfagligt omkring de enkelte patientforløb i teams med inddragelse af patient og pårørende. Inden for forskning er der et udbredt samarbejde med andre afdelinger/institutioner og med nationale og internationale forskningsnetværk.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra ”de 7 lægefaglige kompetencer”. Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan hentes her og skal udfyldes.

Stillings- og funktionsbeskrivelse for stillingen kan hentes her.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos afdelingsledelsen ved Lone Hauritz på  2371 4733 eller klinisk professor, overlæge Jesper Hjortdal på 2334 6770.

Spørgsmål til ansøgningen og proceduren kan rettes til sekretær Eva Raagaard Nielsen på 7845 4644.

Ansættelsessamtaler afholdes den 21. november 2019 fra kl. 13.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.