Neuropsykolog til Klinik For Depression Vi søger en dygtig neuropsykolog til Klinik for Depression, Neuropsykiatrisk Enhed. Stillingen er ledig til besættelse 01.10.2021 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist: 18/08/2021 ADA Klinik for Depression

Om afdelingen
Afdeling for Depression og Angst er en del af AUH Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og
behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive
spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske
behandlingsforløb. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.

Medarbejderstaben omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit,
Psykiatriens Hus i Aarhus og fire ambulante enheder. Hver enhed har sin egen
funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har
fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.

Om Klinik for Depression– i daglig tale KD
Klinik for Depression varetager udredning og behandling af patienter med depression. Vi ønsker fremadrettet at udvide klinikken med et tilbud om intensiveret udredning og behandling til nydiagnosticerede patienter med depression. Behandlingen er tværfaglig og foregår på hovedfunktions- (HF) samt på regionsfunktionsniveau (RF).
Klinikken rummer ECT- og TMS-enheden, der varetager behandling af patienter henvist fra hele AUH Psykiatrien.

Om Neuropsykiatrisk Enhed
Neuropsykiatrisk Enhed udgør en del af Klinik for Depression. Du vil sammen med vores kommende overlæge vi har ansat, have en vigtig rolle i at opbygge vores Neuropsykiatriske enhed. Teamet skal varetage screenings- og udredningsopgaver i forhold til målgruppen og primært på regionsfunktionsniveau. Der henvises i øvrigt til vedlagte funktionsbeskrivelse for psykologer https://rm.emply.net/GetFile.aspx?id=a02647b9-96c0-4556-bc4a-710b61a7dc0b

Dine arbejdsopgaver

 • Varetage neuropsykologiske undersøgelser og sammenholde resultater herfra med udredning fra andre faggrupper, herunder hjernescanning samt psykiatrisk og neurologisk udredning
 • Tilrettelægge behandlingstiltag og rådgive herom
 • Samarbejde og formidle, til dels også undervise og supervise
 • Mulighed for at indgå i gruppeforløb i form af kognitiv remediering

Dine kvalifikationer

 • Autoriseret psykolog og evt. specialist i neuropsykologi eller på vej til dette
 • Klinisk erfaring indenfor de nævnte områder
 • Stor interesse for neuropsykiatri, evne til at indgå i tværfagligt samarbejde og personligt driv

Vi tilbyder

 • Muligheder for undervisning, supervision og faglig sparring som en del af dagligdagen
 • En travl og spændende arbejdsplads i udvikling
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi profilerer os fagligt som en dynamisk samarbejdspartner til de somatiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital.
 • Mulighed for relevant faglig videreudvikling

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og
Dansk Psykolog Forening

Ansøgningsfrist d.18.08.2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 26.08.2021

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Ledende sygeplejerske Tine N. Hansen på tlf. 2033 1784 eller
Overlæge, Elisabeth Shirin Tehrani på tlf. 2055 5016

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.