Neurologisk speciallægekonsulent til arbejdsskadevurderinger Er du interesseret i at bruge din neurologiske speciallægefaglighed i en juridisk sammenhæng? Og er du præcis i dine vurderinger og formidling af omfang og årsagssammenhænge inden for neurologiske skader og lidelser? Så er det dig, vi søger som ny lægekonsulent.

Dette job er udløbet

Som lægekonsulent i Ankestyrelsen er din primære opgave at udarbejde skriftlige, lægefaglige vurderinger inden for dit speciale i konkrete arbejdsskadesager. Det kan fx være en vurdering af omfanget af varigt mén, årsagssammenhæng mellem påvirkning og skade, eller af en skades indflydelse på den skadelidtes erhvervsevne.

Du skal også deltage som rådgivende lægekonsulent på ankemøder, hvor sagerne bliver afgjort af vores jurister og to beskikkede medlemmer (lægmænd). På mødet skal du komme med din lægefaglige vurdering i sagen, og juristen eller de beskikkede har mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Derudover indebærer arbejdet som lægekonsulent også at give møde i retssager, hvor Ankestyrelsen er part samt at deltage i andre møde- og undervisningsaktiviteter i styrelsen.

Vi tilbyder dig spændende, faglige udfordringer som del af vores lægekonsulentteam. Du vil få et grundigt introduktionsforløb, hvor du vil få tilknyttet både en lægefaglig og en juridisk tutor.

Din profil

Vi forventer, at du:

  • er uddannet speciallæge i neurologi
  • har et højt fagligt niveau
  • er en god formidler, der kan forklare de medicinske sammenhænge til jurister og lægmænd
  • har gode samarbejdsevner.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har kendskab til reglerne på arbejdsskadeområdet.

Ankestyrelsen arbejder digitalt med alle arbejdsskadesager. Det er derfor nødvendigt, at du er it-erfaren og kan sætte dig ind i digitale arbejdsgange. Vi arbejder i Adobe, Public 360 og via e-mail (Outlook).

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter Overenskomsten for speciallæger m.v. i staten.

Arbejdstiden aftales nærmere – op til 10 timer ugentligt.

Arbejdet, bortset fra mødeaktivitet, foregår skriftligt og kan udføres hjemmefra. Ankemøder foregår onsdage og torsdag fra kl. 10.00 eller fra kl. 14.00. Møderne foregår i København. Deltagelse i retssager vil kunne finde sted i hele landet. Du vil få betalt dine rejseudgifter til deltagelse i møder og retssager. Rejsetiden indgår ikke i din arbejdstid.

Du kan begynde snarest muligt.

Vi gør opmærksom på, at du ikke samtidig med ansættelsen som lægekonsulent i Ankestyrelsen kan være ansat i et forsikringsselskab.

Vil du vide mere?

Kontakt ankechef Annedorte Elklit Pedersen på 61 89 73 53.

Du kan læse mere om Ankestyrelsen, vores opgaver og sagsområder på www.ast.dk.

Ansøgning

Vi skal have din ansøgning, cv, dokumentation for speciallægeuddannelse og andre relevante bilag senest den 22. januar 2020.

Du kan søge via linket her på siden.

Vi forventer at holde samtaler onsdag 29. januar 2020.

Vi opfatter mangfoldighed i medarbejdergruppen som en styrke. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingerne.