Neurologi, Fysio-og Ergoterapi Neuropsykolog, Regionshospitalet Gødstrup Vi søger en neuropsykolog/specialist i neuropsykologi, eller psykolog, som er i gang med specialistuddannelsen, i Neurologi, Fysio-og Ergoterapi, Regionshospitalet Gødstrup pr. 01.12.22 eller efter aftale. Stillingen er en fast stilling på 37 timer ugentlig.

Ansøgningsfrist: 16/10/2022 Regionshospitalet Gødstrup

Neurologi, Fysio- og Ergoterapi varetager patientbehandlinger for den vestligste del af Region Midtjylland. Afdelingen består af ambulatorium, neurofysiologisk klinik og sengeafsnit, der modtager patienter med almene neurologiske sygdomme, akut apopleksi inklusive trombolysebehandling, og rehabiliteringspatienter på hovedfunktionsniveau. I ambulatoriet udredes og behandles neurologiske patienter inden for de klassiske neurologiske subspecialer – herunder demenspakkeforløb.

Tjenestestedet er Regionshospitalet Gødstrup.

Afdelingen er normeret med 2 neuropsykologer.

Kendetegnende for stillingen i vores afdeling er, at de neuropsykologiske arbejdsopgaver er alsidige, lærerige og udviklende.

Neuropsykologen indgår i tværfaglige behandlerteams og deltager i afsnittenes opgaver, som en integreret del af samarbejdet. Der er fokus på multidisciplinære teams, der er til stede hvor patienten er: Ambulant, daghospital, akut sengeafsnit eller i den hospitalsbaserede rehabiliteringsfase.

Opgaverne består af: neuropsykologiske undersøgelser, formidling af resultater, samtale med og behandling af patienter, planlægning af patienternes videre forløb og herunder bl.a. kontakt til kommunal instans, samtaler med patient og pårørende samt undervisning og supervision af personalet.

 

Kvalifikationer:

Specialist i neuropsykologi eller psykolog, som er i gang med specialistuddannelsen.

Der lægges vægt på engagement, selvstændighed, aktiv i forhold til at skabe kontakt med patient og pårørende og indgå i samarbejde med tværfagligt personale og samarbejdspartnere. Afdelingen arbejder bevidst med regionens 4 strategispor: Patientinddragelse – herunder pårørendeinddragelse, høj patientsikkerhedden bedste kvalitet og lighed i sundhed.

 

Vi tilbyder:

·Meget aktive og engagerede tværfaglige parter: Læger, plejepersonale, terapeuter og logopæder i diverse teams

·Er du under uddannelse, er der mulighed for ekstern supervision og videreuddannelse

·Alsidige patientforløb

·Kommuner og praktiserende læger, der har stor interesse i samarbejde på tværs af sektorer og fokus på borgerens forløb

 

Læs nærmere i stillings- og funktionsbeskrivelsen.

For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte cheflæge Birgitte Forsom Sandal tlf. 2122 5787.

 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

 

Du kan søge jobbet ved at klikke på “søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfristen er senest søndag 16. oktober 2022.

Ansættelsessamtaler foregår 26. oktober 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.