Medicinstuderende/præ-KBU søges til Sengeafsnit 2/4 for unge, Børne- og Ungdompsykiatrisk afdeling, Skejby, Region Midtjylland Er du medicinstuderende på kandidatuddannelsen eller præ-KBU, og har du lyst til at gøre en vigtig forskel for patienter med psykiatriske lidelser, så kan vi tilbyde en spændende stilling som stud.med./præ-KBU.

Dette job er udløbet

På Sengeafsnit 2/4 for unge, Skejby mangler vi flere dygtige hænder og søger en medicinstuderende/præ-KBU fra d. 1. juli 2023 til d. 31. august 2023, der har lyst til arbejde med og gøre en forskel for vores ungdomspsykiatriske patienter.

Du vil blive en del af vores team, hvor du efter grundig oplæring kommer til at indgå i den daglige drift. Vi forventer, at du er nysgerrig og engageret i at lære mere om det børne- og ungdomspsykiatriske område. Vi sikrer, at du får et grundigt introduktionsforløb, og at du udvikler dig både fagligt og menneskeligt.

Vi lægger naturligvis vægt på gode faglige kvalifikationer samt gode samarbejdsevner.

Om sengeafsnit 2/4 for unge:

Børne- og ungdomspsykiatrien dækker hele Region Midtjylland med afsnit i Skejby, Gødstrup og Viborg. Sengeafsnit 2/4 for unge har to matrikler hhv. i Skejby (11 pladser) og i Gødstrup (5 pladser), som både rummer akutfunktion og plads til elektive indlæggelser.

I afsnittet foretages udredning og behandling af en lang række psykiatriske lidelser hos unge under indlæggelse som for eksempel; psykotiske og affektive tilstande, personlighedsforstyrrelser, autisme, mental retardering og ADHD. Vores afsnit modtager også retspsykiatriske patienter.

Om jobbet:

Vi tilbyder en spændende og lærerig stud.med. stilling med rig mulighed for faglige udfordringer. Som stud.med./præ-KBU i Børne- og ungdomspsykiatrien vil du få mulighed for at prøve kræfter med forskellige lægelige opgaver inden for Børne- og ungdomspsykiatrien, som vil være med til at klæde dig på til de spændende udfordringer, der møder dig fremadrettet.

Du har også mulighed for at opbygge stor praktisk viden inden for anvendelse af psykofarmaka til unge.

I vores afsnit byder dagligdagen på stor variation i arbejdsopgaverne. Nogle dage er præget af de akutte opgaver og et højt patient flow, mens andre dage giver rum til fordybelse.

Som stud.med./præ-KBU i vores afsnit, vil du indgå i et tæt samarbejde med afsnittets læger og psykologer med henblik på løsning af forskellige opgaver i afsnittet – med gode muligheder for sparring.

Eksempler på opgaver du kommer til at varetage:

 • Indlæggelse og gennemgang af patienter
 • Optage medicinanamnese og registrere aktuelle ordinationer i MidtEPJ
 • Aftale og registrere nye ordinationer i MidtEPJ
 • Udarbejde behandlingsplan
 • Foretage gennemgang/stuegang
 • Blodprøvesvar
 • Journalføring
 • Udskrivelse
 • Udfærdige epikrise
 • Udarbejde sygdomshistorik

Krav til personlige og faglige kvalifikationer og egenskaber:

 • Har som minimum gennemført 10. semester på medicinstudiet
 • Er interesseret i at arbejde med ungdomspsykiatri, og har lyst til at lære mere om området
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Er stabil, arbejdsom og selvstændig
 • Har lyst til patientkontakt, og er god til at formidle
 • Kan lide at have flere bolde i luften ad gangen
 • Kan lide, at to dage ikke er ens
 • Kan anvende EPJ på brugerniveau

Arbejdstid:

Arbejdsdagene vil være kl. 8.00-15.30 man-torsdag og kl. 8.00-15.00 fredag, i alt 37 timer/uge.

Stillingen er vagtfri.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger:

Arbejdssted: Sengeafsnit 2 for unge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Psykiatrien, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul Jensens Boulevard 175, indgang K., 8200 Aarhus N.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Michelle O. Kring, michkrin@rm.dk, på tlf.: 2169 4597.

Din ansøgning:

Hvis stillingen lyder som noget for dig, så send din ansøgning vedlagt CV og karakter- eller eksamensudskrift senest 7. april 2023. Ansøgerne vil løbende blive vurderet og indkaldt til samtale.

Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 
BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2022 5.337 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2022 et nettobudget på godt 300 mio. kr. og pr. 1/1-2023 514,5 årsværk fordelt på 556 medarbejdere.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.