Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers søger lungemedicinsk afdelingslæge per 1/3-2023 eller efter aftale. Du bliver ansat i en stor multidiciplinær medicinsk afdeling med et fantastisk arbejdsmiljø og samarbejde – både internt og eksternt.

Ansøgningsfrist: 06/06/2022 Regionshospitalet Randers

Vi arbejder tværfagligt og i teams og vi insisterer på god kollegalitet, gode samarbejdsevner, god tone i alle vores arbejdsrelationer samt høj faglig standart.

Du bliver en del af vores lunge team som lige nu består af 5 speciallæger og skal være med til at varetage funktioner i Lungeklinikken inkl. udredning i Lungecancer pakke og bronchoskopi, samt stuegang på Medicinsk Sengeafsnit B. Vi planlægger at indføre CT-vejledt lungebiopsi samt EBUS på matriklen i løbet af den næste årrække og ønsker en kollega som vil indgå i udviklingen af disse områder.
Som alle andre speciallæger ansat i afdelingen skal du deltage i arbejdet med vores Medicinske Korttidsafsnit som er et stort fælles dagafsnit samt stuegang/udskrivelse af medicinske patienter i Akutafdelingen i dagtid.
Du skal deltage i vagten hvor man leder et vagthold i medicinsk afdeling samt varetager medicinske patientforløb i Akutafdelingen.

Om afdelingen og hospitalet i øvrigt:

Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.

Medicinsk Afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 80 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i Akutafdelingen.

Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet lungemedicin også specialerne hepato-gastroenterologi, endokrinologi, kardiologi, geriatri, reumatologi og infektionsmedicin som hver har en specialeansvarlig overlæge.

Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling på AUH samt en diagnostisk klinik.

Ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer bedes udfyldt.

Ansøgning skal være modtaget senest mandag d. 6/6-2022.

Samtaler afholdes onsdag d. 15/6-2022 på Regionshospitalet Randers.

Ved ønske om yderligere oplysninger:  Cheflæge Pernille Sarto, Medicinsk afdeling (persar@rm.dk/telefon 78 42 16 01) eller Specialeansvarlig Overlæge i Lungemedicin Lene Dahl

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.