Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers søger endokrinologisk overlæge med start 1/9-2023 eller efter aftale. Du bliver ansat i en stor multidiciplinær medicinsk afdeling med et fantastisk arbejdsmiljø og samarbejde – både internt og eksternt.

Dette job er udløbet

Vi arbejder tværfagligt og i teams, og vi insisterer på god kollegalitet, gode samarbejdsevner, god tone i alle vores arbejdsrelationer samt høj faglig standart.

Du bliver en del af vores endokrinologiske team som lige nu består af 3 overlæger og 2 afdelingslæger.

Du vil varetage funktioner i Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, stuegang på Medicinsk Sengeafsnit A samt deltage i vores arbejde med medicinske patienter i Akutafdelingen samt Medicinsk korttidsafsnit.

Vi er en Steno Partner afdeling, og der vil derved være gode muligheder for at deltage i forsknings- og kvalitetsprojekter. Dette har betydet, at der er oprettet Sammedagsscreening i vores klinik og endokrinologisk specialelægefunktion i Sårklinikken en dag om ugen. Ligeledes satser vi på at udvide og videreudvikle området inden for diabetesteknologi for at fremtidssikre vores drift.

Vi har en forventning om, at du ønsker at deltage i ledelse, udvikling og kvalitetssikring både på egne og resten af afdelingens vegne.

Vagtfunktionen er som medicinsk speciallæge i Akutafdelingen, hvor man har 1-2 vagter per måned. Som medicinsk speciallæge er man ansvarlig for udredning og behandling af de medicinske patienter og leder af det medicinske vagthold. Der er speciallæger i alle specialer tilstede på matriklen alle dage, så der er altid relevante kollegaer at sparre med.

Der er ligeledes weekendstuegang ca. hver 11 uge.

Om afdelingen og hospitalet i øvrigt:

Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.

Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 240.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 80 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i akutafdelingen.

Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet endokrinologi også specialerne reumatologi, gastroentero/hepatologi, kardiologi, geriatri, lungemedicin og infektionsmedicin, som hver har en specialeansvarlig/ledende overlæge.

Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling på AUH samt en diagnostisk klinik.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Ansøgning skal være modtaget senest fredag den 2/6-2023

Samtaler afholdes efter aftale på Regionshospitalet Randers.

Ved ønske om yderligere oplysninger:  Cheflæge Pernille Sarto, Medicinsk afdeling (persar@rm.dk/telefon 78 42 16 01) eller Ledende overlæge med specialeansvar, Diabetes og Hormonsygdomme Karen K. Fjeldborg, 28729872.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.