Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers søger en afdelingslæge i intern medicin: endokrinologi Vi søger en afdelingslæge til at indgå i vores endokrinologiske team på Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers fra 1. juni 2021 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Der vil blive lagt vægt på, at du er indstillet på at blive en del af vores tværfaglige team – både i vores klinik og sengeafsnit, men også ud af afdelingen. Vi forventer deltagelse i ledelse og udvikling på tværs af afdelingen.

Du forventes at du deltager i vores arbejde i Akutafdelingen, hvor vores speciallæger i intern medicin ser medicinske patienter alle dage.

Vi tilbyder en arbejdsplads i stor udvikling, hvor arbejdsmiljø og trivsel er centralt.
Vores grundværdier om faglighed og ordentlighed er nogle at du skal kunne se dig selv være en del af.
Vi værdsætter og italesætter samarbejde både med kollegaer, patienter og pårørende, åbenhed og gennemsigtighed i det vi siger og gør, samt kontinuerlig faglig udvikling.

Du vil være en del af den endokrinologiske gruppe, som aktuelt består af 4 speciallæger, samt en speciallæge gruppe på 31.
Vi har en stor gruppe YL, som består af introlæger, HU læger i intern medicin og AP blok samt medicinstuderende fra 3. semestre. Vi lægger stor vægt på et god og trygt læringsmiljø med plads til alle, som vi forventer, at du vil tage aktivt del i.

Om afdelingen og hospitalet i øvrigt:

  • Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.
  • Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 99-111 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i akutafdelingen.
  • Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet endokrinologi også specialerne hepato-gastroenterologi, kardiologi, lungemedicin, geriatri, reumatologi og infektionsmedicin.
  • Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling på AUH samt en diagnostisk klinik.
  • Medicinsk afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring og udvikling.
  • Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er gode muligheder for udvikling af individuel profil.

Afdelingen er herudover kendetegnet ved:

• faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt
• tværfaglighed har særlig fokus
• det gode patientforløb som udgangspunkt for planlægning og organisering
• gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt
• medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence
• et godt arbejdsklima, hvor humor er en vigtig del

Ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger/ Foreningen af Speciallæger.
Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.
En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Ansøgning skal være modtaget senest mandag den 5. april 2021.

Samtaler afholdes onsdag den 14. april 2021 på Regionshospitalet Randers.

Ved ønske om yderligere oplysninger kontakte da Ledende Overlæge Pernille Sarto (persar@rm.dk/telefon 78 42 16 01) eller Specialeansvarlig Overlæge Kirsten Alstrup (kirsalst@rm.dk)

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.