Medicinrådet søger speciallæge som afdelingsleder til nyoprettet afdeling for behandlingsvejledninger

Dette job er udløbet

Vi søger en afdelingsleder med lægefaglig baggrund til en nyoprettet afdeling med en spændende opgaveportefølje og engagerede medarbejdere. Som afdelingsleder er du ansvarlig for udarbejdelsen af Medicinrådets behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer. Du skal kunne identificere problemstillinger og mulige løsninger på tværs af en organisation, der ofte har stor politisk og mediemæssig bevågenhed. Vi forventer, at du med din erfaring fra klinikken eller paraklinikken kan optimere formidlingen af sekretariatets arbejde til Medicinrådet og danske klinikere.

Om Medicinrådet
Medicinrådet er et uafhængigt råd, der er etableret af Danske Regioner, med henblik på at:

 • stille større krav til dokumentation for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne
 • fremme hurtig og ensartet anvendelse af nye såvel som eksisterende lægemidler på tværs af sygehuse og regioner
 • skabe et stærkere grundlag for prisforhandlinger og udbud vedrørende medicin, så der opnås mest mulig sundhed for pengene.

Medicinrådets sekretariat betjener Rådet og de mere end 50 fagudvalg, som består af klinikere og andre eksperter indenfor specifikke sygdomsområder.
Du kan læse mere om Medicinrådet her.

Om Medicinrådets behandlingsvejledninger
Medicinrådet udfører en stor og vigtig opgave med at udarbejde behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer. Medicinrådets arbejde er med til at sikre en høj kvalitet i behandlingen på landets hospitaler, og desuden er formålet at identificere behandlinger, som vurderes at være ligestillede på effekt og sikkerhed, og som dermed kan konkurrenceudsættes. Dette kan medføre store besparelser og frigive ressourcer på hospitalerne til andre opgaver. Alle behandlingsvejledninger udarbejdes i tæt samarbejde med specialister (heriblandt læger, farmaceuter, sygeplejersker og patienter) inden for de pågældende sygdomsområder.
For at sikre fremdrift og høj kvalitet i denne opgave etablerer Medicinrådet nu en særskilt afdeling for behandlingsvejledninger. Som afdelingsleder vil du få gode muligheder for at sætte dit præg på Medicinrådets varetagelse af denne vigtige opgave.

Dine opgaver
Som leder af sekretariatets afdeling for behandlingsvejledninger skal du:

 • etablere og lede den nye afdeling for behandlingsvejledninger -en afdeling der består af 6-7 højtuddannede, fagligt specialiserede og meget engagerede medarbejdere
 • sikre at dine medarbejdere trives og får relevant faglig sparring
 • sikre fremdrift og høj kvalitet i Medicinrådets arbejde med behandlingsvejledninger
 • deltage i den fortsatte udvikling i sekretariatet på tværs af afdelinger
 • være en inspirator for både din egen afdeling og på tværs i organisationen.

Din vigtigste opgave som afdelingsleder vil være at lede og sikre afdelingens kontinuerlige udvikling af behandlingsvejledninger i et tværgående samarbejde med resten af ledelsesteamet. Vi forventer, at du kan sætte rammen for afdelingens arbejde på et strategisk og driftsmæssigt niveau.
Du vil referere til Medicinrådets direktør samt indgå i et ledelsesteam, der består af direktøren, en stabschef samt fire afdelingsledere. I vil arbejde tæt sammen om opgaveporteføjlen og om at udvikle kompetente og motiverede medarbejdere og sikre, at sekretariatet fortsat er en attraktiv arbejdsplads.
Du kan se frem til et arbejdsmiljø med en høj grad af tillid og frihed til at forme og udvikle afdelingens arbejde. Samtidig er det vigtigt, at du har forståelse for den forvaltningsmæssige ramme, vi skal agere i som offentlig myndighed med stor politisk bevågenhed.

Din uddannelse, erfaringer og kvalifikationer
Du er uddannet speciallæge i klinisk farmakologi eller et andet relevant speciale, og du har helst erfaring som overlæge og erfaring med personaleledelse. Du har en bred og dyb forståelse for evidensbaseret medicin og er videnskabeligt velfunderet, gerne med en ph.d. eller dr.med. Du tager initiativ og ansvar og opnår resultater. Du er også god til de administrative dele af arbejdet og værdsætter tværfagligt samarbejde med kolleger og interessenter.

Vi forventer desuden, at du:

 • er en lyttende og positiv leder, der er opsat på at få det bedste frem i dine medarbejdere
 • er god til at planlægge og koordinere opgaver for dig selv og andre
 • er interesseret i Medicinrådets overordnede opgaveportefølje
 • har en struktureret tilgang til dit arbejde med øje for detaljerne og kan bevare overblikket i pressede situationer
 • har et godt kendskab til sundhedsvæsenets organisation og funktion.

Vi tilbyder
Et meningsfuldt og varierende arbejde i en organisation, der spiller en markant rolle for de sundhedsmæssige og økonomiske prioriteringer inden for det danske sundhedsvæsen. Du vil i høj grad få lov til og forventes at sætte dit præg på udviklingen af vores arbejde. Som afdelingsleder vil du udvikle dine ledelseskompetencer og dine faglige kvalifikationer i et stærkt fagligt miljø med gode muligheder for sparring og efteruddannelse.
Derudover vil du blive en del af en rummelig og fleksibel organisation, hvor vi sætter en lyttende og motiverende omgangsform højt og lægger vægt på samarbejde, åbenhed og dialog.

Om ansættelsen
Stillingen er til besættelse den 1. marts 2022 eller hurtigst muligt derefter. Ansættelse sker efter relevant overenskomst for det regionale område.
Som medarbejder i Medicinrådet skal man kunne opfylde de til enhver tid gældende habilitetsregler, som kan ses her: http://www.medicinraadet.dk/om-os/habilitet.

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Torben Klein på tlf. nr.: 29102802 eller fungerende afdelingsleder Jane Skov på tlf. nr.: 21340189.

Er du interesseret?
Lyder ovenstående interessant, så send din ansøgning med CV hurtigst muligt og senest den 31. januar 2022 kl. 12.00. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 6 og 7.
Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, og etnisk baggrund.