Med tværfagligt samarbejde og faglig udvikling i fokus: Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers søger geriatrisk Afdelingslæge til 1/9-2023. Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers søger geriatrisk Afdelingslæge til 1/9-2023.

Dette job er udløbet

Med tværfagligt samarbejde og faglig udvikling i fokus:

Vi søger en geriatrisk speciallæge, som vil være en del af vores velfungerende geriatriske tværfaglige team.

Geriatri på Regionshospitalet Randers har i de sidste år været i en rivende udvikling og vi sørger kollegaer, som vil være med til at fortsætte denne udvikling.

I 2019 startede vi ortogeriatri i samarbejde med kollegaerne på ortopædkirurgisk afdeling, hvilket har hjulpet Regionshospitalet Randers til igennem flere år (samt igen i år) at være de bedste i Danmark til at behandle og følge op på patienter med hoftenære frakturer. Vi har sammen nedbragt komplikationsraten, genindlæggelser og mortaliteten for disse patienter.

Vi har ligeledes i 2020 startet demensudredning og i 2021 subakutte geriatriske ambulante tider.

Vi planlægger både mere ambulant og akut geriatri igennem de næste år og har derfor brug for en kollega mere.

 

Vi leder efter en geriater, som deler vores værdier om samarbejde på tværs af fagligheder til gavn for vores ældre og skrøbelige patienter.

Der vil der blive lagt vægt på, at du er indstillet på at blive en del af det tværfaglige team – både i vores klinik og sengeafsnit men også ud af afdelingen. Vi forventer deltagelse i ledelse på tværs, kvalitets- og udviklingsarbejde samt faglig udvikling på tværs af afdelingen og sygehuset.

Der er hos os gode muligheder for at deltage i forskningsprojekter, hvis der er interesse på området. Afdelingen har et aktivt forskningsmiljø på tværs af specialerne.

 

Du vil blive en del af vores geriatriske team, som består af 5 geriatriske speciallæger, samt HU læger i geriatri og plejepersonale.

Vores geriatriske sengeafsnit ligger sammen med endokrinologi og infektionsmedicin i Medicinsk sengeafsnit A. Det forventes, at du deltager i Medicinsk Afdelings arbejde i akutafdelingen med medicinske patienter, samt deltager i vagtarbejdet – ca. 1,5 vagt/mdr. og weekend stuegang ca. hver 12. weekend.

Vi tilbyder en arbejdsplads i stor udvikling hvor arbejdsmiljø og trivsel er centralt.

Vi ønsker værdier som ordenlighed, åbenhed, faglig udvikling og innovation i fokus.

Vi værdsætter og italesætter samarbejde både med kollegaer, patienter og pårørende, åbenhed og gennemsigtighed i det, vi siger og gør, samt kontinuerlig faglig udvikling.

Vi har en stor gruppe YL, som består af introlæger, HU læger i intern medicin samt AP blok. Derudover har vi medicinstuderende fra flere semestre. Vi lægger stor vægt på et god og trygt læringsmiljø med plads til alle, som vi forventer, at du vil tage aktivt del.

Ved ønske om yderligere oplysninger kan Cheflæge Pernille Sarto (persar@rm.dk/telefon 78 42 16 01) eller Ledende Overlæge Seham Shahla (sehashah@rm.dk)

Sidste ansøgningsdato 8/5-2023

Samtaler forventes afholdt d. 15/5-2023

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.