Ledende psykolog til Klinik for Depression Har du ledelseserfaring, interesse for psykiatrien og gerne erfaring med behandling af patienter med depression, så er du måske vores nye leder. Vi søger pr. 01.02.2022 en ledende psykolog til Klinik For Depression, Afdeling For Depression og Angst.

Ansøgningsfrist: 08/12/2021 ADA Klinik for Depression

Afdeling for Depression og Angst er en af de fire psykiatriske universitetsafdelinger, der udgør AUH Psykiatrien. Afdelingen består af tre sengeafsnit, fire klinikker samt Psykiatriens Hus i Aarhus. Vi har desuden en meget aktiv forskningsafdeling, der er drevet af vores professor.

Vi lægger vægt på sammenhængende patientforløb, således at behandlingen i sengeafsnit og ambulatorier er integrerede og føles meningsfulde for patienterne. Vi har fokus på inddragelse af patienter og pårørende i udredningen og behandlingen.

Klinik for Depression er en nyoprettet klinik. (Tidligere en del af Klinik for Depression og Mani) Klinikken har ca. 45 ansatte, der varetager udredning og behandling af patienter med unipolar depression på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau. Klinikken består endvidere af en neuropsykiatrisk enhed, en ECT-enhed og en TMS enhed.

Vores nye leder skal sammen med klinikkens ledende sygeplejerske varetage den daglige ledelse af klinikken. Som nyt lederpar vil I komme til at indgå i en velfungerende ledergruppe med tæt kontakt til afdelingsledelsen.

Sammen med den ledende sygeplejerske vil du som leder få til opgave at sikre strategisk planlægning, klinisk drift og personaleledelse samt understøtte eksisterende og kommende forskning og udvikling i klinikken.

Vi søger en leder, der vil gå forrest i arbejdet med at udvikle klinikkens udrednings- og behandlingsopgaver, og som med høj faglighed og gennemslagskraft vil gå ind i de eksisterende udviklingsområder i klinikken samt bidrage til yderligere faglig fremdrift. Desuden er det vigtigt, at du prioriterer arbejdsmiljø opgaver højt.

Vi forventer, at du som leder har en inddragende ledelsesstil, og du formår at se og udnytte medarbejdernes høje faglige niveau i videreudviklingen af udrednings- og behandlingstilbud. Det er væsentligt, at du som leder kan sikre synergi mellem klinikkens fagligheder og arbejdsgange – både internt og eksternt – samt styrke løsningen af kerneopgaven og udvikle klinikkens faglige identitet i tæt samspil med klinikkens teamkoordinatorer og øvrige medarbejdere.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Uddannet psykolog og gerne med en relevant efteruddannelse.
 • Erfaring med ledelse, gerne fra ambulant regi.
 • Erfaring med eller interesse for det affektive fagområde.

Ønskede personlige værdier og kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen som helhed.
 • Evne til at prioritere ressourcer til de rette opgaver i en til tider presset hverdag.
 • God til at samarbejde på alle niveauer.
 • Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø gennem sikker drift og dialogbaseret ledelse.
 • Evne til at arbejde struktureret og tænke organisatorisk.

Vi tilbyder

 • Mulighed for at præge retningen i en nyoprettet klinik med et stærkt tværfagligt miljø
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi profilerer os fagligt som en del af et universitetshospital
 • Lederkolleger med godt sammenhold og et nært samarbejde med afdelingsledelsen.
 • Mulighed for lederuddannelse samt regelmæssig gruppevis ledersupervision.

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning samt relevante bilag fremsendes d. 08.12.2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 50

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Ledende overlæge Farahna Harees (pernhare@rm.dk / 23258288)
Oversygeplejerske Susanne Bissenbacker (subiha@rm.dk / 28994674) eller
Ledende sygeplejerske i Klinik For Depression Birgitte Daugaard ( BIDAUG@rm.dk/ 92437374)

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.