Ledende oversygeplejerske Ledende oversygeplejerske til Region Sjællands største Akutafdeling, Slagelse Sygehus

Dette job er udløbet

Har du lyst til at lede og være med helt fremme i videreudviklingen af en topmoderne og innovativ akutafdeling? Så er du den ledende oversygeplejerske, vi har brug for.

Med besøg af godt 75.000 patienter om året er Akutafdelingen på Slagelse Sygehus den største akutafdeling i Region Sjælland. Det store patientindtag betyder, at vi har travlt og at vi ser tid og samarbejde som vores væsentligste ressourcer. Når tiden er knap og opgaverne mange, kan det påvirke vores faglighed. Derfor har vi bestandigt fokus på at forbedre arbejdsgange, på samarbejde, det gode arbejdsliv og de gode patientforløb.
Hertil har vi brug for en leder, der forstår, at man skal have tid til at have travlt sammen. At man skal være rustet til det – både fagligt og menneskeligt.

Sammen med den ledende overlæge skal du:

 • Stå i spidsen for en topmoderne og innovativ akutafdeling med engagerede medarbejdere, der er med helt fremme i udviklingen af Region Sjællands nye koncept for alle akutafdelinger i regionen, ”Perspektiv 2023”
 • Opretholde Akutafdelingens gode arbejdsmiljø, hvor man passer godt på hinanden
 • Videreudvikle fagligheden og være med til at skabe de bedste forudsætninger for tværfaglighed i det daglige arbejde
 • Gå forrest og styrke sammenholdet
 • Have fokus på at skabe en udviklende kultur både med hensyn til samarbejde, faglighed og organisation
 • Have fokus på det gode patientforløb for den akutte patient

Vi arbejder på tværs
Ledelsesgrundlaget for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse bygger på et tværfagligt samarbejde. På tværs af specialerne arbejder vi hele tiden på at optimere patientforløb. Vi ser sygehuset, som en helhed og det er derfor vigtigt, at du prioriterer tværfagligt samarbejde højt.
I et ligeværdigt samarbejde skal du sammen med den ledende overlæge stå i spidsen for udviklingen og driften af afdelingen, og sammen styrke og udvikle samarbejds- og arbejdskulturen internt i afdelingen og indgå i et konstruktivt og tværfagligt samarbejde med de øvrige afdelinger på sygehuset.

Vores nye ledende oversygeplejerske:

 • Er beslutningsdygtig, synlig og visionær
 • Har engagement og dygtighed til at præge afdelingens udvikling
 • Har et stort fokus på det tværfaglige samarbejde og at skabe en sammenhængskraft i afdelingen men i høj grad også til sygehusets øvrige afdelinger
 • Har gode samarbejdsevner, er ambitiøs og vil gå forrest i at profilere Akutafdelingen som en faglig stærk og kvalitetsorienteret afdeling
 • Er anerkendende og empatisk, og du vægter tværfaglig ledelse højt med lige ledelse af alle faggrupper
 • Er inddragende i din ledelse i forhold til afdelingens øvrige ledere og medarbejdere
 • Er drevet af at lede i et højt dynamisk arbejdsmiljø med mange forandringsskift, og have lysten til at gå forrest i udviklingsrejsen om at opbygge Danmarks mest velfungerende akutafdeling
 • Har forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation

En afdeling i udvikling
Akutafdelingen er nybygget i 2013. Vores afdeling består af: en skadestue og to traumestuer med plads til fire patienter, 53 akutte senge fordelt på to etager, skadeklinikken på Næstved Sygehus samt informationen på de to matrikler. Der er ca. 300 ansatte i akutafdelingen.

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat snarest muligt. Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår efter aftale med forhandlingsberettiget organisation.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Henrik Stig Jørgensen på mail henjor@regionsjaelland.dk eller på telefon 40 86 16 94.

Sammen med din motiverede ansøgning bedes dit cv bilagt dokumentation af formelle og faglige kompetencer.

Ansøgningsfrist 04.12.19

Ansættelsessamtaler
Rekrutteringsprocessen vil bestå af to samtaler samt en test med dialog om din arbejdspersonlighedsprofil. Første samtale afholdes tirsdag den 10. december og anden samtale onsdag den 18. december.

Såfremt du går videre til anden samtale skal du ved personligt fremmøde gennemføre en test om din arbejdspersonlighedsprofil. Der vil endvidere blive indhentet referencer efter nærmere aftale.

Kontaktperson(er):
Navn: Henrik Stig Jørgensen
Stilling: Vicedirektør
Email: henjor@regionsjaelland.dk
Mobile: 40 86 16 94

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave