Ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus

Dette job er udløbet

Vi tilbyder et unikt job med store udviklingsmuligheder for en handlekraftig leder med engagement lidt ud over det sædvanlige. Du kommer til at arbejde på en af landets største medicinske afdelinger på et sygehus, hvor innovation og ledelsesudvikling er en naturlig del af kulturen.

Medicinsk Afdeling
Medicinsk Afdeling omfatter specialerne kardiologi, endokrinologi, nefrologi inkl. to dialyseafsnit, lungemedicin, geriatri, gastroenterologi, reumatologi, rehabilitering efter apopleksi samt en enhed for tværfaglig udredning og behandling. Afdelingen har otte sengeafsnit med i alt 165 senge og 10 ambulatorier med mere end 120.000 årlige patientkontakter og ca. 13.000 udskrivelser.

Holbæk Sygehus fokuserer på at kunne tilbyde en god behandling til patienter med hyppigt forekommende tilstande. Vi prioriterer tværfaglig rehabilitering inden for flere discipliner og har særligt fokus på sammenhængende patientforløb for alle vores patienter og især de mange med flere samtidigt forekommende sygdomme – både under indlæggelse og i vores fælles medicinske ambulatorium. En særlig indsats for multisygdom og patienter med uklare sygdomsbilleder eller symptomer uden klar diagnose er vores kendemærke.

Vi sætter barren højt, og det viser sig på en række områder, hvor Medicinsk Afdeling og Sygehuset er på forkant med udviklingen med en række højt profilerede innovative projekter. Vi har eksempelvis initieret tiltag til øget anvendelse af telemedicin i behandlingen af såvel patienter med kroniske sygdomme som opfølgning efter akut indlæggelse, ligesom vi har samlet de ambulante afsnit i afdelingen under en fælles enhed, hvor udredning og behandling af ambulante patienter foregår i tværfaglige teams ud fra målet ’Samme dag under samme tag’.

Afdelingen har, i samarbejde med sygehusets ledelse og øvrige afdelinger, for nyligt gennemgået en længere proces, hvor en ny og robust plan sikrer den fremadrettede styring.

Jobbeskrivelse
Du vil i denne stilling få mulighed for at stille skarpt på dine ledelsesmæssige kompetencer i en afdeling med velkvalificerede og engagerede medarbejdere, heriblandt 12 afdelingssygeplejersker. Vi forventer at du har en anerkendende indgangsvinkel, og med din faglige viden er lyttende samt handlings- og løsningsorienteret. Du er god til at uddelegere ansvar og opgaver – og tage lederskab.

Som ledende oversygeplejerske udgør du, sammen med den ledende overlæge, afdelingsledelsen. I er ansvarlige for afdelingens personale, drift samt faglige og strategiske udvikling. Jeres hovedopgave er overordnet at skabe optimale rammer og retning for behandling og pleje af patienter i afdelingen. Det omfatter blandt andet via proaktiv ledelse, at sikre et godt arbejdsmiljø med høj faglighed. Blandt dine opgaver er en løbende udvikling af organisationsstrukturen og sikre optimal ressourcefordeling mellem afdelingens afsnit. Du har en god og sund økonomiforståelse og formår at handle på forandringer i og uden for organisationen.

Du vil arbejde tæt sammen med sygehusets øvrige afdelinger, og indgå i overordnede udviklingsprojekter for hele sygehuset, ligesom du vil fortsætte videreudviklingen af samarbejdet med kommunerne ud fra såvel Sundhedsaftalen som lokale initiativer inddragende nærklinikker og telemedicinske løsninger og medvirke til udvikling og implementering af nye tiltag på Holbæk Sygehus. Vores indsatser tager afsæt i den nye treårige strategi med mantraet ’Gavner det patienten? ’.

Afdelingsledelsen har samlet afdelingssygeplejersker og specialeansvarlige overlæger omkring sig i et dynamisk Lederforum, hvor samarbejde og innovation er pejlemærker.

Du vil også indgå i en fælles topledergruppe på sygehuset, hvor du forventes at bidrage til at skabe sammenhæng i sygehuset. Det betyder, at du skal indgå i et netværk, og påtage dig tværgående opgaver som sikrer, at der skabes sammenhæng i patientforløb på tværs af interne afdelinger på sygehuset, og på tværs af sektorer.

Vi tilbyder
Vi tilbyder dig et spændende lederjob i en velfungerende afdeling med mange igangsatte udviklingsområder – og plads til endnu flere.

Du kommer til at arbejde på et akutsygehus med store ambitioner, høj aktivitet og et sted, hvor fagligheden kan udfoldes og udfordres. En professionel arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på, at vores kolleger både trives, udfordres og får mulighed for at udvikle deres potentiale.

Er du den, der får driften til at gå op i en højere enhed, har ledelseserfaring, og et højt engagement, så har vi jobbet.

Vores forventninger

Vi forventer at du

  • Har lyst til at skabe de gode og sammenhængende patientforløb og -tilfredshed for de medicinske patienter
  • Via synlighed og nærvær bidrager til at udvikle og fastholde et godt arbejdsmiljø
  • Har erfaring med og evner til at holde en afdelings drift på sporet
  • Har dokumenteret erfaring med at arbejde strategisk og visionært
  • Har personlig autoritet og handlekraft
  • Har lyst til at investere dit lederskab i at fastholde en positiv tværfaglig udvikling i vores Lederforum
  • Har en bred klinisk og ledelsesmæssig erfaring
  • Har en ledelsesmæssig videreuddannelse

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen, stillings- og funktionsbeskrivelse samt sygehusets vision fås ved henvendelse til vicedirektør Lone Bjørklund, 22 94 97 97 eller ledende overlæge Henrik Ancher Sørensen, 20 51 66 79.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist og samtaledato:
Frist for ansøgning er 16. januar 2020. Første samtalerunde afholdes 20. januar 2020. Ansøgere der går videre til anden samtalerunde den 24. januar 2020, vil muligvis skulle gennemføre personprofilanalyse.

Kontaktperson(er):
Navn: Lone Bjørklund
Stilling: Vicedirektør
Email: lonbj@regionsjaelland.dk
Telefon: 22949797

Navn: Henrik Ancher Sørensen
Stilling: Ledende overlæge
Email: has@regionsjaelland.dk
Telefon: 59484501
Mobile: 20516679

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om job på Holbæk Sygehus her.