Ledende overlægestilling knyttet til lærestolsprofessoratet på Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital

Dette job er udløbet

Har du lyst til at være med til at stå i spidsen for drift og forskning i en højtspecialiseret afdeling, hvor du kan få lov til at udfolde dit udprægede udviklingsgen og din innovative tilgang til både klinisk drift og forbedringstiltag på Aarhus Universitetshospital (AUH)? Så har vi den perfekte stilling til dig som ledende overlæge og lærestolsprofessor i dermato-venerologi på AUH. Det er en forudsætning for at søge denne ledende overlægestilling, at du samtidig søger om ansættelse i lærestolsprofessoratet i dermato-venerologi ved Aarhus Universitet. Du kan finde annoncen her.

Jobbeskrivelse

Hud- og Kønssygdomme, AUH søger en visionær, udviklingsorienteret og samarbejdsstærk lærestolsprofessor, der sammen med cheflægen og chefsygeplejersken kan gå forrest i afdelingens konstante udvikling og forandring af, hvordan afdelingen bedst varetager patientkontakt med et stigende antal komplekse ambulante patienter. En handlekraftig leder med et veludviklet organisatorisk blik, der kan lede især forskning og også tværfaglige fællesskaber i afdelingen, på AUH og med regionale såvel som nationale samarbejdspartnere.

Vi tilbyder en lederstilling i en relativt lille, men meget spændende universitetshospitalsafdeling, hvor du udover at indgå i afdelingsledelsen skal have ansvaret for at drive og udvikle afdelingens kliniske forskningsenhed, forskningslaboratorium og andre mere kliniske forskningsprojekter i afdelingen. Desuden skal du sammen med cheflægen og chefsygeplejersken lede en afdeling, der har en stærk faglig identitet. Da afdelingen er én af de ganske få i landet, vil du helt naturligt ikke blot skulle samarbejde med ledelser på AUH, men i ligeså høj grad med afdelingsledelser på nationalt plan.

Vi tilbyder dig en lederstilling, hvor du kommer til at indgå i et tæt, fælles sparringsfællesskab med andre ledere på samme niveau, ligesom du både vil blive tilbudt sparring i lederrollen og videreuddannelsesmuligheder.

På AUH er lærestolsprofessoren en vigtig del af afdelingsledelsen i henhold til professoraftalen mellem Aarhus Universitet og AUH. Derved har lærestolsprofessoren en særlig ret og forpligtigelse til at indgå i et konstruktivt ledelsesmæssigt samarbejde med cheflægen og chefsygeplejersken og at kunne sparre med og støtte ledende overlæge, oversygeplejerske, ledende uddannelsesansvarlige overlæge og øvrige overlæger på det ledelsesmæssige plan.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du har et stærkt nationalt og internationalt netværk inden for dit særlige specialistområde både forskningsmæssigt og klinisk. Lærestolsprofessoren er specialeansvarlig overlæge, og vi forventer derfor en betydelig og bred klinisk erfaring inden for det dermato-venerologiske område. Vi forventer også, at lærestolsprofessoren varetager kliniske opgaver og ser specialepatienter inden for vedkommendes ekspertområder to dage om ugen.

Du er en visionær, robust og imødekommende person med gode samarbejdsegenskaber og talent for at agere i et politisk styret system. Du skal være omhyggelig i din opgavevaretagelse, men også kunne se de store linjer og være i stand til at uddelegere opgaver. Vi forventer, at du er en meget synlig leder i afdelingen.

Du har en betydelig videnskabelig produktion af høj kvalitet, og du har erfaring med ledelse af forskningsfælleskaber. Desuden har du indsigt i og erfaring med økonomisk styring af fondsmidler og forskningsprojekter.

Danmarks komplette hospital

AUH er et internationalt anerkendt og højt specialiseret universitetshospital, der samtidig er akuthospital for 355.000 borgere i Aarhus. Vi er samlet som ét AUH i en hospitalsby med mere end 10.000 medarbejdere, som samarbejder i stærke fællesskaber på tværs af fag og afdelinger.

Vi er landets komplette hospital med både den brede og højeste faglighed, og vi forsker i tæt samarbejde med Aarhus Universitet og med regionale, nationale og internationale partnere. Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor det sidder på rygraden at have fokus på det hele menneske og skabe resultater gennem samarbejde.

Hud- og Kønssygdomme er en universitetshospitalsafdeling med undervisnings- og forskningsforpligtigelser tilknyttet Aarhus Universitet. Afdelingen er den eneste specialafdeling i Hud- og Kønssygdomme i Region Midtjylland og har højtspecialiserede funktioner inden for de fleste dermatologiske fagområder. Afdelingen varetager diagnostik, behandling og pleje af patienter med hud- og kønssygdomme inden for alle aldersgrupper og modtager primært patienter fra Region Midtjylland og Region Nordjylland, men også udvalgte patienter med hudsygdomme fra de øvrige regioner i Danmark.

I Hud- og Kønssygdomme gennemføres årligt cirka 35.000 ambulante besøg, og vi har et stort antal telefon- og telemedicinske konsultationer. Afdelingen har fem døgnsenge på hverdage og to i weekenden. Ud over klinik- og sengeafsnitsaktivitet er her også høj forskningsaktivitet på internationalt niveau.

Vi er 90 meget dedikerede og specialiserede medarbejdere i afdelingen fordelt på faggrupperne; læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sekretærer, bioanalytikere, diætist, socialrådgiver og psykolog. Afdelingen er kendt for at have et godt arbejdsmiljø, er velfungerende og har en god og positiv tone, hvor alle teams fungerer. Hud- og Kønssygdomme har en lang tradition for forskning og udvikling på internationalt plan og næsten alle speciallæger, mange læger under uddannelse og en sygeplejerske har en videnskabelig grad i form af disputats eller Ph.d.-afhandling.

Når du bliver ansat som afdelingsleder på AUH, er du ventet. Vi gør os umage med at tage rigtig godt imod dig med et skræddersyet onboarding-forløb for afdelingsledere, der passer til netop dig. Onboarding-forløbet vil medvirke til at afstemme forventninger om indbyrdes opgavevaretagelse i afdelingsledelsen, ligesom I lærer hinanden bedre at kende. Desuden vil du blive grundigt introduceret til afdelingen og medarbejderne.

Ansættelsesvilkår, ansøgning og tiltrædelse

Dine løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Udfyld skemaet og vedhæft det sammen med din ansøgning.

Stil ansøgning, CV og relevante bilag til AUH’s hospitalsledelse via linket i annoncen.

Tiltrædelse er 1. juni 2023 eller snarest derefter. Ansøgningsfristen er 31. marts 2023.

Læs mere om stillingen i stillings- og funktionsbeskrivelsen.
Du kan få yderligere information om stillingen ved at kontakte cheflæge Mette Deleuran, tlf. 2485 8313, metdel@rm.dk eller lægefaglig direktør Claus Thomsen, tlf. 2913 5849, claus.thomsen@rm.dk.

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen