Ledende overlæge til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Horsens Vil du være del af en tværfaglig afdelingsledelse på et regionshospital, der både nu og i fremtiden går efter at skille sig ud ved at yde en ekstraordinær indsats på flere fronter? Stræber du, ligesom vi, efter et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau, hvor der er partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt?

Dette job er udløbet

Regionshospitalet Horsens søger pr. 1. april 2020 en ledende overlæge, der kan stå i spidsen for den lægefaglige og strategiske udvikling af Røntgen og Skanning, og som er ambitiøs på afdelingens vegne. En ledende ovelæge, der har drive og mod til aktivt at gå nye veje, og som samtidig kan være synlig for og motivere afdelingens 60 engagerede og kompetente medarbejdere.

Om stillingen
De primære opgaver vil være, i samarbejde med overradiografen, at fastholde den høje faglighed og stimulere til fortsat uddannelse og udvikling af Røntgen og Skanning. Afdelingsledelsen har et fælles ansvar for at sikre optimal ressourceudnyttelse med henblik på at opfylde hospitalets og afdelingens mål inden for faglighed, organisering, forskning og uddannelse.

Du har som ledende overlæge et særligt ansvar for det lægefaglige arbejde og den lægefaglige kvalitet, og du skal være i stand til at inddrage læge- og ledergruppen i samarbejdet om at udvikle og konsolidere afdelingen. En vigtig indsats er også at arbejde aktivt med at rekruttere – og ikke mindst fastholde – læger, samt sikre tæt opfølgning på den enkeltes introduktion, funktion og udvikling.

Som ledende overlæge i Røntgen og Skanning skal du aktivt medvirke til at skabe gode og konstruktive samarbejdsrelationer på tværs af hospitalets faggrupper, specialer, afdelinger og ledelsesniveauer.

Vores nye ledende overlæge må desuden forvente at skulle deltage i det kliniske arbejde, som en del af funktionen.

Ansøgers kvalifikationer og kompetencer
Vores kommende ledende overlæge er uddannet speciallæge i radiologi, besidder et solidt kendskab til sundhedsvæsenet og har relevant ledelsesmæssig uddannelse og/eller ledelseserfaring.

Vores nye ledende overlæge skal:

  • strategisk, visionært og innovativt sikre afdelingens faglige og organisatoriske udvikling med fokus på patientsikkerhed og patientoplevet kvalitet
  • være målrettet og vedholdende, have gennemslagskraft og kunne fastholde beslutninger på en konstruktiv måde
  • have en involverende og åben ledelsesstil og formå at sætte mål og løse problemer i et dynamisk samspil med andre
  • have evnen til at implementere succesfuldt, sikre opfølgning og være synlig for medarbejderne
  • være respekteret af medarbejderne og kunne beherske vanskelige situationer på en rolig måde
  • have en umiddelbar kommunikationsstil og kommunikere klart og ligefremt med alle
  • have lyst og evne til at samarbejde med hospitalets øvrige afdelinger og andre eksterne samarbejdspartnere
  • I samspil med personalet sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø i afdelingen

Du skal som ledende overlæge ved hjælp af dialog, dygtighed og dristighed kunne bevare overblikket, sikre kontinuitet og fremdrift, men også mestre hurtige temposkift, når dette er påkrævet.

Se stillings- og funktionsbeskrivelsen for stillingen som ledende overlæge her.

Om Røntgen og Skanning
Røntgen og Skanning har 4 ultralydsscannere, 3 CT-scanner og to 1,5T MR-scannere. Derudover er der 5 konventionelle røntgenrum i Horsens og to i Skanderborg. Afdelingen udfører ca. 110.000 radiologiske undersøgelser om året – både akutte og planlagte undersøgelser, uddanner yngre læger, medicin- og radiografstuderende og gennemfører forskning og udvikling.

Røntgen og Skanning er en dynamisk afdeling med en sund og god kultur, hvor arbejdsglæde og faglighed er i højsædet. Derudover satser afdelingen på innovation, dynamiske medarbejdere, moderne rammer og teknologi.

Regionshospitalet Horsens – en attraktiv arbejdsplads
Regionshospitalet Horsens er et akuthospital i kraftig vækst og udvikling, med et optageområde på ca. 220.000 borgere. Hospitalet har en stærk og sund kultur, hvor kvalitet, effektivitet og udvikling af personalets kompetencer er højt prioriteret. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med hospitalet.

Regionshospitalet Horsens har en størrelse, der muliggør kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger og faggrupper.

I de kommende år er hospitalets strategiske fokus på faglig udvikling, dialog som professionelt værktøj og strategisk ledelse med handlekraft, og alle afdelingsledelser forventes at arbejde aktivt og fokuseret hermed. Se mere om strategien for 2017-2020 her.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af lokalløn og forhandles med den faglige organisation.

En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Ansøgningen
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder. Ansøgeren bør i ansøgningen forholde sig til disse, samt i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for områderne i fagligt bedømmelsesskema, der udfyldes elektronisk, når ansøgning og anden dokumentation fremsendes via nedenstående link.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard tlf. 2286 0649, eller overradiograf Birgitte Skinner-Larsen tlf. 2381 5240.

Ansøgningsfristen er den 30. januar 2020.

Vi afholder 1. ansættelsessamtaler den 19. februar 2020 og evt. 2. samtaler den 11. marts 2020. Der foretages personlighedstest af relevante kandidater.

Se i øvrigt mere på www.regionshospitalet-horsens.dk.