Ledende overlæge til Psykiatrien Syd, Vordingborg

Dette job er udløbet

Vi er ca. 450 dedikerede ansatte, der betjener 230.000 borgere fra Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg kommuner.

Lidt om alt det vi tilbyder
Vi har ansvaret for voksenpsykiatrien og ældrepsykiatrien i vores 4 kommuner samt for Region Sjællands særlige pladser. Vi varetager udredning, diagnostik og behandling inden for det lægefaglige speciale psykiatri. Vi har med mennesker at gøre hver dag og ser vores arbejde som både vigtigt og meningsgivende. Vi søger en ledende overlæge, der trives med at sætte en høj faglig standard og sikre, at den også føres ud i livet. Vi arbejder alle for, at vores borgere får en så god og sammenhængende behandling som muligt.

Sammen med vores ledende oversygeplejerske står du i spidsen for kvaliteten af den daglige drift af afsnittene i Psykiatrien Syd med al vores mangfoldighed. Vores team er sammensat af en bred faglighed fx læger, sygeplejersker, psykologer, specialpsykologer, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, diætister, fysio- og ergoterapeuter samt administrativt personale. Vores stabsenhed har bl.a. til opgave at understøtte afdelingsledelsen med alt det praktiske.

Hos os får du muligheden for at fokusere på kvaliteten af den lægefaglige praksis, herunder at sikre sammenhængen mellem relevant forskning, stærk kollegial supervision, gode faglige dialoger på morgen- og middagskonferencerne samt målrettet rekruttering og udvikling af speciallæger og yngre læger. Du får også mulighed for at komme helt tæt på patienterne selv, da klinisk arbejde kan aftales som en del af opgaveporteføljen.

Det vi forventer af dig
Vi ønsker, at du med dine kvalifikationer og erfaringer bidrager til at skabe en endnu bedre psykiatri. Vi forventer, at du sætter en klar faglig retning og trives med at fastholde den i vores travle hverdag. Du skal have både energi og mod til at udfordre os på vores praksis – men du skal også være villig til selv at blive udfordret, så vi sammen kan yde den bedste behandling til vores borgere.

Vi har store forventninger til os selv og vores afdelinger, så det har vi selvfølgelig også til dig og din ledelse af os. Vi er mange fagligheder, som skal lykkes med meget. Det skal du have blik for samt trives i og med. Du føler dig hjemme i en hektisk hverdag og sætter pris på afvekslingen mellem strategisk og faglig ledelse – alt sammen med patienten i centrum. Du er speciallæge i psykiatri og som minimum et stort ledelsestalent – gerne et talent, der også er afprøvet i praksis.

Læs job- og kravprofilen, eller hør os fortælle yderligere i nedenstående video.

Tiltrædelse pr. 1. august 2020. Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger – hertil forhandling af individuelle tillæg ift. kandidatens personlige og faglige kvalifikationer.

Ansøgning og CV uploades senest den 17. juni 2020. Mercuri Urval medvirker ved rekrutteringen. Kontakt gerne Jakob Westh, tlf. 6089 6436 eller Anders Amund Nielsen tlf. 2217 5561. Alternativt kan der rettes henvendelse til ledende oversygeplejerske Mia Hesselberg Nielsen fra Psykiatrien Syd på telefon 5853 7011.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.